Prednáška Ekologického krúžku - Karpatské lúky a pasienky

Karpatské lúky a pasienky -
premeny v čase z pohľadu optimistického prírodovedca

Mgr. Monika Janišová, PhD.
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

27.11.2019 o 15:00 h
v zasadačke Katedry ekológie (B2-407a)

Naše pozvanie tentokrát prijala optimistická prírodovedkyňa Monika Janišová z Botanického ústavu SAV.

Podobne ako minulý týždeň s doc. Pokorným, aj tentokrát opäť trochu nazrieme do minulosti, pretože Monika sa venuje výskumu biodiverzity karpatských lúk v kontexte ich historického a súčasného využívania človeka.

Bližšie informácie o prednáške nájdete na priloženom plagáte [.jpg]

Tešíme sa na Vašu účasť!

Jakub Cíbik
jakub.cibikuniba.sk
Katedra ekológie

Plagát

Plagát [.jpg]