2019/03/28 Prednáška Čo chráni WWF na Slovensku? Lesy. Vody. Šelmy.

28.03.2019 o 14:30 h v miestnosti AMOS

Katedra ekológia a Ekologický krúžok

Vás pozývajú na prednášku

Lesy. Vody. Šelmy

Čo chráni WWF na Slovensku?

28.03.2019 o 14:30 h v miestnosti AMOS

Prednášajúca: Mgr. Miroslava Plassmann, PhD. z WWF Slovensko

ktorá nás poinformuje o činnosti organizácie WWF na Slovensku.

www.ekologiauk.sk

Facebook: Ekologický krúžok & Katedra ekológie PriF UK

Tešíme sa na Vašu účasť!

Jakub Cíbik, cibik6uniba.sk
Katedra ekológie PriF UK

Plagát

Plagát [.jpg]