2019/03/14 Prednáška Ekologického krúžku o motýloch - jasoň červenooký

Katedra ekológie

a Ekologický krúžok

Vás pozývajú na prednášku

Eko ďalej s jasoňom?

Prednášajúcim bude Mgr. Dušan Šácha, PhD.,
ktorý pôsobí na Správe CHKO Biele  Karpaty.

14.03.2019 o 14:30 h v miestnosti CPS+

Prednáška bude venovaná bude problematike ochrany jedného z našich najohrozenejších motýľov - Jasoňa  červenookého.

http://www.ekologiauk.sk

Facebook: Ekologický krúžok & Katedra ekológie Prif UK

Jakub Cíbik, cibik6uniba.sk

Plagát

Plagát [.jpg]