2019/04/10 Prednáška Biologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata)

[ vazky.jpg ]

Katedra ekológie a Ekologický krúžok

Vás pozývajú na prednášku:

Doc. RNDr. Aleš Dolný, PhD.
z Univerzity v Ostrave

Prednáška Biologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata)

10.04.2019 o 13:30 h v miestnosti CPS+

Chcete poznať vážky? Stiahnite si aplikáciu: Lovec vážek!
Viac ifnormácií sa dozviete na prednáške

Facebook Ekologický krúžok & Katedra ekológie Prif UK

www.ekologiauk.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

Jakub Cíbik, cibik6uniba.sk
Katedra ekológie PriF UK

Plagát

Plagát    [.jpg]