2019/07/20 Exkurzia Biotopy Európy

Dunajská delta

Najväčšia (5000 km2) a najvýznamnejšia mokraď Európy, biosférická rezervácia UNESCO. 130 km na člnoch v labyrinte ramien, kanálov, jazier, lužných lesov ale aj ostrovov s piesočnými dunami, slaniskami a tvrdými luhmi. Posledné miesto v Európe, kde sa dajú vidieť biotopy spojené s nivami veľkých riek v takmer pôvodnom stave. Ideálne pre milovníkov vtáctva, vody, pohybu a divej prírody.

Program

Program je pripravený tak, aby ste sa počas exkurzie oboznámili s reprezentatívnou vzorkou biotopov Dunajskej delty, jej obyvateľmi  a na záver si oddýchli pri Čiernom mori.

Presun vlakom na trase Bratislava-Bukurešť-Tulcea. Na člnoch 130 km po ramenách, kanáloch a jazerách, 45 hodín pádlovania, 1-10 hodín denne, aj s dostatočným časom na oddych, kúpanie a hlavne spoznávanie prírody, ktorá nás obklopuje. Po ceste návšteva dedín kde sa zastavil čas, pešie exkurzie na ostrove Letea, šnorchlovanie v jazerách a kanáloch, pozorovanie vtáctva, vegetácie lužných lesov, vodnej vegetácie aj slanísk a pieskových dún. Na záver 2 dni oddychu na pláži pri Suline.

Termín

20.7. - 2.8. 2019

Cena  

330 Eur študenti so zapísanou exkurziou

Cena zahŕňa dopravu vlakom na trase Bratislava Tulcea a späť, miestenky, lehátka v nočných vlakoch cestou tam a späť, cestu loďou zo Suliny do Tulcei, dopravu na traktore a konských povozoch na Letei, 1x ubytovanie v penzióne v Tulcei, 2x ubytovanie v penzióne v Suline, povolenia na splav a pobyt v Delte, vstupné do Múzea Dunajskej delty.

Kontakt

Bližšie informácie u Tomáša Derku, Katedra ekológie Prif UK Bratislava, miestnosť B2-409, mail: tomas.derkauniba.sk, tel. 02/602 96 420, mob. 0908 279 486

Tomáš Derka
Department of Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
842 15 Bratislava
Slovakia
tel.+421-2-60296420
http://www.ekologiauk.sk/