2019/04/24 Prednáška Old stones and new perspectives: Paleoptera back in the game.

Katedra ekológie a Slovenská limnologická spoločnosť

Vás pozývajú na prednášku Ekologického krúžku

Dr. Roman Hodunko, CSc.
z Entomologického ústavu ČAV v Českých Budejoviciach

Old stones and new perspectives: Paleoptera back in the game. 

Prednáška bude v češtine.

24.04.2019 o 13:30 h v miestnosti AMOS

Facebook Ekologický krúžok & Katedra ekológie Prif UK

Katedra ekológie PriF UK www.ekologiauk.sk

Slovenská limnologická spoločnosť www.limnospol.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tomáš Derka
derkafns.uniba.sk
Department of Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
842 15 Bratislava
Slovakia
tel.+421-2-60296420
http://www.ekologiauk.sk/

Plagát

Plagát    [.jpg]