Prednáška o klimatických zmenách

Katedra ekológie

pozýva všetkých záujemcov (nielen) o problematiku klimatických zmien

na prvú prednášku ekologického krúžku v tomto semestri.

Uskutoční sa v stredu 13.11.2019 o 14:30 v miestnosti CPS+.

Prednášajúcim bude paleoekológ Doc. Petr Pokorný, PhD.
z Centra pro teoretická studia UK a AVČR v Prahe.

Po prednáške sa uskutoční diskusia s autorom.

Jakub Cíbik
cibik6uniba.sk
Katedra ekológie

Plagát

Plagát [.pdf]