Exkurzia Biotopy Európy

Konanie v pôvodnom termíne je pre aktuálnu epidemiologickú situáciu ohrozené.

Dunajská delta

Najväčšia (5000 km2) a najvýznamnejšia mokraď Európy, biosférická rezervácia UNESCO. 130 km pádlovania vo fascinujúcom labyrinte ramien, kanálov, jazier, lužných lesov. Pešie exkurzie na ostrovy s piesočnými dunami, slaniskami a tvrdými luhmi. Kŕkanie žiab, bzukot komárov, divé kone, zavýjanie šakalov a nespočetné kŕdle vodného vtáctva. Jedinečné miesto, kde uvidíme biotopy spojené s nivami veľkých európskych riek v takmer pôvodnom stave. Určené pre priaznivcov aktívnych terénnych exkurzií, milovníkov pohybu, vody a pobytu v divej prírode.

Program

Program je pripravený tak, aby ste sa počas exkurzie oboznámili s reprezentatívnou vzorkou biotopov Dunajskej delty, ich faunou a flórou, miestnou kultúrou a na záver si oddýchli pri Čiernom mori.

Počas exkurzie zažijeme dlhý presun vlakom na trase Bratislava-Bukurešť-Tulcea a späť. Na člnoch prepádlujeme 130 km po dunajských ramenách a jazerách. Pri tom sa dosýta vykúpeme, zaplávame si a hlavne zblízka spoznáme prírodu, ktorá nás obklopuje a procesy, ktoré ju formujú. Po ceste navštívime dediny kde sa zastavil čas, peši sa prejdeme po pieskových dunách, slaniskách a lesoch ostrova Letea, zašnorchlujeme v jazerách a ramenách, aby sme spoznali krásy podvodného sveta. Na záver nás čakajú 2 dni oddychu pri Čiernom mori v Suline.

Termín  18. - 31.7. 2020

Cena 430 Eur

študenti so zapísanou exkurziou 330 Eur

Cena zahŕňa dopravu vlakom na trase Bratislava Tulcea a späť, miestenky, lehátka v nočných vlakoch cestou tam a späť, cestu loďou zo Suliny do Tulcei, dopravu na traktore a konských povozoch na Letei, 1x ubytovanie v penzióne v Tulcei, 2x ubytovanie v penzióne v Suline, 2x ubytovanie v kempe v Periprave, povolenia na splav a pobyt v delte.

Kontakt

Bližšie informácie u Tomáša Derku, Katedra ekológie Prif UK Bratislava, miestnosť B2-409, mail:  tomas.derkauniba.sk , tel. 02/602 96 420, mob. 0908 279 486

Tomáš Derka
tomas.derkauniba.sk
Department of Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
842 15 Bratislava
Slovakia
tel.+421-2-90149420
www.ekologiauk.sk

Fotogaléria