Terénne práce z ekológie

v Banskej Štiavnici a okolí.

Terénne práce sa v pôvodnom termíne neuskutočnia.

25.‐29. 5. 2020

Začiatok 25.5. o 14:00, koniec 29.5. o 12:00  v hosteli Sv. Juraj v Banskej Štiavnici

Doprava

Individuálna

Ubytovanie

v hosteli Sv. Juraj http://www.hosteljuraj.stiavnica.sk/kontakt.php

Náklady na ubytovanie v hosteli: 13 EUR/osoba/noci v izbe s kúpeľňou a WC, 11 EUR/osoba/noc v izbe so spoločnou kúpeľňou a WC na chodbe, v spacáku v nocľahárni 7 EUR/noc, resp. 8 EUR/noc s paplónom, doprava autobusom Bratislava ‐ B. Štiavnica a späť ca 20 EUR/osoba, lacnejšie vlakom do Zvolena (resp. Hr. Dúbravy) zadarmo a odtiaľ autobusom do B. Štiavnice, doprava na mieste max 10 EUR/osoba. Ubytovanie si rezervujte individuálne alebo po skupinkách na webe hostela Sv. Juraj alebo telefonicky na čísle uvedenom na ich stránke. Záujemcovia o luxusnejšie ubytovanie si môžu zabezpečiť individuálne aj ubytovanie v iných ubytovacích zariadeniach v B. Štiavnici.

Program

Práca bude prebiehať v skupinách po asi 10 študentoch. Každý deň bude každá skupina riešiť inú tému, celkovo 3 témy. Témy sa budú týkať vodných aj terestrických ekosystémov, rastlín aj živočíchov. Zoznam tém bude zverejnený na stránke Katedry ekológie. Denne sa budeme venovať cca 8 hodín práci (dopoludnia terén, popoludní 2 h spracovanie dát), zvyšok  času je voľno. Na večer bude pre záujemcov pripravený program: prednášky, premietania zo zahraničných exkurzií, premietania dokumentárnych filmov ap. Podmienkou na udelenie hodnotenia bude prezentácia výsledkov každej skupiny na záver terénnych prác a vypracovanie spoločného protokolu za skupinu na jednu z troch riešených tém.

Kontakt

Ďalšie informácie na web stránke Katedry ekológie www.ekologiauk.sk

a osobne u Tomáša Derku v B2-409, tomas.derkauniba.sk

Tomáš Derka
Department of Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
842 15 Bratislava
Slovakia
tel.+421-2-90149420
www.ekologiauk.sk

Fotogaléria