Učiteľstvo

Na stránke sú uvedené exporty rozvrhu, ktoré sú však informatívne; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) sú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

1. ročník

Rozvrh pre kmeňových študentov PriF UK

1upCH - delenie

1upBIGE

1upBICH

1upBISJ_f

1upGESJ_f

1upCHSJ_f

1upGEHi_f

1upMABI

1upMAGE

1upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1buANBI

1buANGE

1buANCH

1upINGE

1UTB1

1UTG1

 

2. ročník

Rozvrh pre kmeňových študentov PriF UK

2upCH - delenie

2upBIGE

2upBICH

2upBIAJ_f

2upGEAJ_f

2upCHAJ_f

2upMABI

2upMAGE

2upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2buBISL

2buGESL

2buGEHI

2UTB1

2UTG1

 

3. ročník

Rozvrh pre kmeňových študentov PriF UK

3upCH - delenie

3upBIGE

3upBICH

3upBIAJ_f

3upGEAJ_f

3upCHAJ_f

3upMABI

3upMAGE

3upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

3buBISL

3buGESL

3buGEHI

3upINBI

3UTB1

3UTG1

 

Magisterské štúdium

1. ročník

Rozvrh pre kmeňových študentov PriF UK

1mupBIGE

1mupBICH

1mupBIAJ_f

1mupBINJ_f

1mupGEAJ_f

1mupCHAJ_f

1mupMAGE

1mupMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1muBISL

1muGEHI

1muGESL

1mUTB2

1mUTG2

 

2. ročník

Rozvrh pre kmeňových študentov PriF UK

2mupBIGE

2mupBICH

2mupBIMA

2mupBIAJ_f

2mupBINJ_f

2mupGEAJ_f

2mupCHAJ

2mupCHNJ_f

2mupMAGE

2mupMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2muBISL

2muGESL

2muGEHI

2mUTB2

2mUTG2