Chémia

Na stránke sú uvedené exporty rozvrhu, ktoré sú však informatívne; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) sú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

1. ročník

1C/k

1BX/k

1C/k, 1BX/k - delenie

1C

1BX

2C/k

2BX/k

1C, 2C/k, 1BX, 2BX/k - delenie

1BCH

1BCH - delenie

2. ročník

2C

2BX

2C_2BX_3BXk - delenie

2BCH

3. ročník

3C

3BX/k

3BX-AG

3BX-AL

3BX-BX

3BX-FZ

3BX-JD

3BX-ORBO

3BCH


Magisterské štúdium

1. ročník

1mC-BX

1mC-FYZ

1mC-JD

1mC-ORBO

1mC-TP

2. ročník

2mC-AL

2mC-AO

2mC-BX

2mC-FYZ

2mC-JD

2mC-ORBO

2mC-TP