Biológia

Na stránke sú uvedené exporty rozvrhu, ktoré sú však informatívne; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) sú uvedené delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

1. ročník

1B

1B - delenie

1MB

1MB - delenie

1SYB

2. ročník

2B

2B - delenie

2MB

2MB - delenie

2SYB

2SYB - delenie

 

3. ročník

3B-AN

3B-BO

3B-EK

3B-FR

3B-FZ

3B-GE

3B-MI

3B-MO

3B-VI

3B-ZO

3BT-BT

3MB-AN

3MB-BT

3MB-FŽ

3MB-GE

3MB-MB

3MB-MI

3MB-VI


Magisterské štúdium 

1. ročník

1mB-BI

1mB-BO

1mB-FR

1mB-FZ

1mB-GE

1mB-MO

1mB-MV

1mB-ZOO

1mBT-BT

2. ročník

2mB-BI

2mB-BO

2mB-FR

2mB-FZ

2mB-GE

2mB-MO

2mB-MV

2mB-ZOO

2mBT-BT