Rozvrh hodín
1SYB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KBo/N-bBXX-296/22 PFylogenéza a systém nižších rastlín 2PRIF XXXJančovičováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-XXXX-006/21 STeória druhuPRIF XXXVďačnýONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-bBXX-009/22 PAnatómia a morfológia živočíchovPRIF XXXHolecováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-bBZO-018/22 CFylogenéza a systém bezchordátov 2PRIF B1 433Selnekovič13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2023) PriF.KOrCh/N-bBXX-013/22 PZáklady biologickej chémiePRIF B1 305, PRIF CH2 401KmentováVýučba začne v miestnosti B1-305.13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-17:15TYZ (od 13.02.2023) PriF.KOrCh/N-bBXX-013/22 SZáklady biologickej chémiePRIF B1 305, PRIF CH2 401KmentováVýučba začne v miestnosti B1-305.13.02.2023 - 05.05.2023
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2023) PriF.KBo/N-bBXX-296/22 CFylogenéza a systém nižších rastlín 2PRIF HERBAR R-23Jančovičová13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-bBZO-018/22 PFylogenéza a systém bezchordátov 2PRIF XXXChristophoryová, KodadaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEk/N-bBEK-024/22 PMetódy biologického bojaPRIF XXXŠtevove, Nuhlíčková, Slovák Švolíková, Holecová, DerkaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-bBXX-009/22 CAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B1 433Ondrejková, Hrabovcová Sládkovičová, Mrvová Garajová, Goffová, Kúdelová13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-138/22 SLatinčinaPRIF B1 XXXLábajONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-138/22 SLatinčinaPRIF B1 XXXLábajONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
St
Št
08:00-09:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD B1RemákBasketbal13.02.2023 - 05.05.2023
09:30-11:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD A1HubkaVolejbal13.02.2023 - 05.05.2023
11:00-12:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD A1VandákováBedminton13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 16.02.2023) PriF.KZ/N-bBXX-014/22 PParazitické protistaPRIF XXXMrvová Garajová, MrvaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KZ/N-bBZO-012/22 CZáklady entomológiePRIF XXXFenďaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-18:40BLK (30.03.2023) PriF.KZ/N-bBXX-008/22 PEkosozológiaPRIF XXXKúdela, Kocian, OrszághováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
08:00-09:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD A1HubkaVolejbal13.02.2023 - 05.05.2023
10:00-11:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD UPCVandákováStolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
11:00-12:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSPajkošFitness13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 16.02.2023) PriF.KZ/N-bBXX-015/22 PZáklady entomológiePRIF XXXFenďa, HolecováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
08:00-09:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD UPCVandákováStolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
10:20-11:20TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSŠeďováTance13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSHubkaCykloturistika13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-16:10BLK (16.02.2023) PriF.KOrCh/N-bBXX-014/22 CCvičenia z organickej chémie pre biológovPRIF CH2 402Hegedűsová1.-3.týždeň13.02.2023 - 05.05.2023
09:15-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF LodenicaRemákKajaky/Kanoe13.02.2023 - 05.05.2023
10:30-11:45TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF LodenicaRemákKajaky/Kanoe13.02.2023 - 05.05.2023
12:00-13:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD B1RemákLukostreľba13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD B1MokošákFutbal13.02.2023 - 05.05.2023
10:30-12:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD B1MokošákFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
12:00-13:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
10:00-11:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSPajkošFitness13.02.2023 - 05.05.2023
12:00-13:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD A1KirchmayerováZdravý chrbát13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KBCh/N-XXXX-010/22 PPerspektívy biochémieBrázdovič, Huszár, Mentel, Sveráková, Polčic, Neboháčová, Zemanová, Mikušová, Kollárová, Zeman, Chovančíková, Horváth, Korduláková, Cillingovávýučba bude prebiehať na FEI de30013.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2FEI PlavarenKirchmayerováPlávanie13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2FEI TelocvicnaSzéllováBouldering13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
07:20-09:35TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMV/N-bBXX-029/22 PMikrobiológia a virológiaPRIF XXXRadochová, Bujdáková, Betáková, Gbelská, Dekkerová, Klempa, ŠoltysVýuka bude prebiehať ONLINE cez MS Teams v triede: Mikrobiológia a virológia_LS_AR 22/23, prihlasovací kód: nn5fjq213.02.2023 - 05.05.2023
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 PGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, FridrichováVýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
15:40-16:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 CGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, Fridrichovávýučba začne v miestnosti B1 30713.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KPl/N-XXXX-009/21 PGlobálne problémy životného prostrediaPRIF XXXZvaríková, Jurkovič, Pavličková, DlapaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-17:50TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMV/N-bBXX-029/22 CMikrobiológia a virológiaNováková, KočiVýuka bude prebiehať online cez MS Teams v triede: Mikrobiológia a virológia_Cvičenia_LS_AR 22/23, prihlasovací kód: 1gqtty913.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoPRIF B1 XXXGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, KyzekVýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie