Rozvrh hodín
1mB-MO* - molekulárna biológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-081/22 SDeutsch für Naturwissenschaftler B2 (pokročilí)PRIF B2 201Rózsová Wolfová13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-115/22 SSeminár 4PRIF XXXGronesONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-XXXX-006/21 STeória druhuPRIF XXXONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
14:30-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1MokošákBedminton/Stolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
16:00-17:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1MokošákFutbal13.02.2023 - 05.05.2023
17:30-19:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1HubkaFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
19:00-20:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1HubkaVolejbal VŠL muži13.02.2023 - 05.05.2023
20:30-22:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákBasketbal VŠL Remák13.02.2023 - 05.05.2023
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-080/22 SDeutsch für Naturwissenschaftler A2 (začiatočníci)PRIF B2 201Rózsová Wolfová13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-115/22 SSeminár 4PRIF XXXGronesONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1KirchmayerováZdravý chrbát13.02.2023 - 05.05.2023
14:30-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákLukostreľba13.02.2023 - 05.05.2023
16:00-17:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1MokošákFutbal AŠK13.02.2023 - 05.05.2023
17:30-19:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1KirchmayerováVolejbal VŠL ženy13.02.2023 - 05.05.2023
19:00-20:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákBasketbal VŠL Remák13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 13.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-120/22 PVýpočtová genomikaPRIF B1 SAVKľučárONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
15:00-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8FEI PlavarenKirchmayerováPlávanie13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-17:00N.T (od 13.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-120/22 CVýpočtová genomikaPRIF B1 SAVKľučárONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-17:00P.T (od 20.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-120/22 CVýpočtová genomikaPRIF B1 SAVKľučárONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Ut
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-112/22 PPokroky molekulárnej biológie 2Celec, Bieliková, Stuchlík, Turňa, Dudáš, Kolísekvýučba bude prebiehať na FEI de30013.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-113/22 SPokroky molekulárnej biológie 2 – SeminárTurňavýučba bude prebiehať na FEI de30013.02.2023 - 05.05.2023
14:00-18:30P.T (od 21.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-105/22 CMolekulárna genetika človekaPRIF B2 202Baldovič, FicekDoc. Ficek oznámi dostupné laboratórium13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-113/22 SPokroky molekulárnej biológie 2 – SeminárPRIF B2 404, PRIF CH2 301Struhárňanskávýučba začne v miestnosti B2-40413.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KBCh/N-mCBI-119/22 PGenomikaPRIF CH1 222Brejová, Tomáška, Neboháčová, Vinař, Nosek, Valent, Budiš, Kollár, Baráth13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-18:30N.T (od 14.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-105/22 CMolekulárna genetika človekaPRIF B2 202Baldovič, FicekDoc. Ficek oznámi dostupné laboratórium13.02.2023 - 05.05.2023
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-077/22 SEAP 2/English for Academic PurposesPRIF B1 XXXDugovičová, Slováková, Kordíková, JeleňováMoodle course ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-105/22 PMolekulárna genetika človekaPRIF XXXBaldovič, Celec, Radvánszky, Šoltýsová, FicekONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-123/22 PMolekulárna biofyzikaPRIF XXXHianikONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Št
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KBCh/N-XXXX-010/22 PPerspektívy biochémieBrázdovič, Huszár, Mentel, Sveráková, Polčic, Neboháčová, Zemanová, Mikušová, Kollárová, Zeman, Chovančíková, Horváth, Korduláková, Cillingovávýučba bude prebiehať na FEI de30013.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-114/22 PRegulácia a expresia génov v eukaryotických bunkáchŠoltýsovávýučba bude prebiehať na FEI de15013.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 16.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-112/22 PPokroky molekulárnej biológie 2Celec, Bieliková, Stuchlík, Turňa, Dudáš, Kolísekvýučba bude prebiehať na FEI de15013.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-083/22 SUNIcert English 2PRIF B2 201Slováková, Kordíková13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
09:50-11:20TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMV/N-mBMV-002/22 PLekárska bakteriológia a antimikrobiálne látkyPRIF XXXRadochová, BujdákováVýuka bude prebiehať online.13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMV/N-mBMV-002/22 SLekárska bakteriológia a antimikrobiálne látkyPRIF XXXRadochováVýuka bude prebiehať online.13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 PGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, FridrichováVýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
15:40-16:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 CGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, Fridrichovávýučba začne v miestnosti B1 30713.02.2023 - 05.05.2023
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
07:20-11:50P.T (od 24.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-105/22 CMolekulárna genetika človekaPRIF B2 202Baldovič, FicekDoc. Ficek oznámi dostupné laboratórium13.02.2023 - 05.05.2023
07:20-11:50N.T (od 17.02.2023) PriF.KMB/N-mBMO-105/22 CMolekulárna genetika človekaPRIF B2 202Baldovič, FicekDoc. Ficek oznámi dostupné laboratórium13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KPl/N-XXXX-009/21 PGlobálne problémy životného prostrediaPRIF XXXZvaríková, Jurkovič, Pavličková, DlapaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoPRIF B1 XXXGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, KyzekVýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie