Rozvrhy - stará verzia

Rozvrhy si overte v AIS, na tejto stránke sú len informatívne

AIS = Akademický informačný systém

Prístup do portálu AIS2 https://ais2.uniba.sk

Rozvrh je dostupný v AIS2 v sekcii Rozvrh, aplikácia 009:  je potrebné vybrať záložku Študijný program, zadať skratku študijného odboru, ročník, kliknúť na šípku a oko.

Manuál - rozvrh v AIS

Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal,  je potrebné konzultovať s vyučujúcim hneď na začiatku semestra (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov).

UPOZORNENIE:

Na tejto stránke sú uverejnené rozvrhy len informatívne, na rýchle nahliadnutie. Všetky zmeny v rozvrhoch táto web-stránka nezaznamenáva, od uverejnenia sa rozvrhy nemenia. Zmeny v rozvrhoch sú zaznamenané len v AIS2, preto si treba rozvrh v AIS2 skontrolovať

********************************************

Rozvrhy 2022-2023 zima

Rozvrhy 2021-2022 leto

Rozvrhy 2021-2022 zima

Rozvrhy 2020-2021 leto

Rozvrhy 2020-2021 zima

Rozvrhy 2019-2020 leto

Rozvrhy 2019-2020 zima

Rozvrhy 2018-2019 leto

Rozvrhy 2018-2019 zima

Rozvrhy 2017-2018 leto

Rozvrhy 2017-2018 zima

Rozvrhy 2016-2017 leto

Rozvrhy 2016-2017 zima

Rozvrhy 2015-2016 leto

Rozvrhy 2015-2016 zima

Rozvrhy 2014-2015 leto

********************************************

Vedúca rozvrhovej komisie:

RNDr. Katarína Danielová, PhD. 

email: katarina.danielovauniba.sk

********************************************