Rozvrhy 2015-2016 zima

Oznam pre študentov: Rozvrhy si pohľadajte v AIS

Prístup do portálu AIS https://ais2.uniba.sk

- Rozvrh je dostupný aj v AIS2 v sekcii Rozvrh, aplikácia 009:  je potrebné vybrať záložku Študijný program, zadať skratku študijného odboru, ročník, kliknúť na šípku a oko.

Manuál - rozvrh v AIS

- Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal,  je potrebné konzultovať s vyučujúcim (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov).

*******************************************************

Biológia

Chémia

Environmentalistika

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Zoznamy študentov

1B.xls

1BX.xls

1C.xls

1E.xls

1MB.xls

1SB.xls

1upBICH.xls

1ZDS.xls

1ZIK.xls

1ZRR.xls

2B.xls

2BX.xls

2C.xls

2E.xls

2GL.xls

2upCH.xls

2ZIK.xls

2ZRR.xls

2ZS.xls

3BX.xls

3upCH.xls

3ZIK.xls

3ZRR.xls

3ZS.xls

*******************************************************

Informácie pre externé štúdium

http://humannageografia.sk/externi.php

*******************************************************

Prosím o nahlásenie všetkých zmien v rozvrhu (miestnosť, čas, skupina)

na emailovú adresu :  danielovafns.uniba.sk ,

aby sme ich mohli zaznačiť do AIS.

Vyhneme sa tak kolíziám a nedorozumeniam. Ďakujem.

RNDr. Katarína Danielová, PhD. vedúca rozvrhovej komisie