Rozvrhy 2021-2022 zima

Oznam pre študentov: Rozvrhy si pohľadajte v AIS

Prístup do portálu AIS https://ais2.uniba.sk

- Rozvrh je dostupný aj v AIS2 v sekcii Rozvrh, aplikácia 009:  je potrebné vybrať záložku Študijný program, zadať skratku študijného odboru, ročník, kliknúť na šípku a oko.
Pozor, ešte stále ho upravujeme v zmysle protipandemických opatrení
V AIS je uvedený rozvrh, ktorý je platný všeobecne od 4. týždňa semestra, vybrané odbory budú mať na tejto stránke uvedený aj dočasný rozvrh platný prvé tri týždne semestra.
Ak odbor nebude mať uvedený dočasný rozvrh, platí rozvrh v AIS od začiatku semestra

Manuál - rozvrh v AIS

Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal, je potrebné konzultovať s vyučujúcim hneď na začiatku semestra (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov).

 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vás má právo vyučujúci zo skupiny vyhodiť.

*******************************************************

Biológia

Chémia

Environmentalistika

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Zoznamy študentov sú v sekciách (Biológia, Chémia atď).

Prosím o nahlásenie všetkých zmien v rozvrhu (miestnosť, čas, skupina)

na emailovú adresu :  katarina.danielovauniba.sk

aby sme ich mohli zaznačiť do AIS.

Vyhneme sa tak kolíziám a nedorozumeniam. Ďakujem.

RNDr. Katarína Danielová, PhD. vedúca rozvrhovej komisie