Rozvrhy 2019-2020 leto

Oznam pre študentov: Rozvrhy si pohľadajte v AIS

Prístup do portálu AIS https://ais2.uniba.sk

- Rozvrh je dostupný aj v AIS2 v sekcii Rozvrh, aplikácia 009:  je potrebné vybrať záložku Študijný program, zadať skratku študijného odboru, ročník, kliknúť na šípku a oko.

Manuál - rozvrh v AIS

Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal, je potrebné konzultovať s vyučujúcim hneď na začiatku semestra (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov).

 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vás má právo vyučujúci zo skupiny vyhodiť.

*******************************************************

Biológia

Chémia

Environmentalistika

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Zoznamy študentov sú v sekciách (Biológia, Chémia atď).

Prosím o nahlásenie všetkých zmien v rozvrhu (miestnosť, čas, skupina)

na emailovú adresu :  katarina.danielovauniba.sk

aby sme ich mohli zaznačiť do AIS.

Vyhneme sa tak kolíziám a nedorozumeniam. Ďakujem.

RNDr. Katarína Danielová, PhD. vedúca rozvrhovej komisie