Rozvrh hodín
1mB-ZOO* - zoológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-081/22 SDeutsch für Naturwissenschaftler B2 (pokročilí)PRIF B2 201Rózsová Wolfová13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-148/22 CVedecká fotografiaPRIF B1 401AOrszághová, Kodada13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
14:30-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1MokošákBedminton/Stolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
16:00-17:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1MokošákFutbal13.02.2023 - 05.05.2023
17:30-19:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1HubkaFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
19:00-20:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1HubkaVolejbal VŠL muži13.02.2023 - 05.05.2023
20:30-22:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákBasketbal VŠL Remák13.02.2023 - 05.05.2023
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-080/22 SDeutsch für Naturwissenschaftler A2 (začiatočníci)PRIF B2 201Rózsová Wolfová13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-XXXX-006/21 STeória druhuPRIF XXXONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1KirchmayerováZdravý chrbát13.02.2023 - 05.05.2023
14:30-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákLukostreľba13.02.2023 - 05.05.2023
16:00-17:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1MokošákFutbal AŠK13.02.2023 - 05.05.2023
17:30-19:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1KirchmayerováVolejbal VŠL ženy13.02.2023 - 05.05.2023
19:00-20:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákBasketbal VŠL Remák13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:05TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-142/22 PMetódy zoologického výskumu 2PRIF B1 433Žiak, Mikulíček, Rubáčová13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-13:55TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-142/22 CMetódy zoologického výskumu 2PRIF B1 433Žiak, Mikulíček, Rubáčová13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-114/22 PVysokohorské ekosystémyPRIF B1 401AOrszághová, Žiak, Šibík13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-146/22 PIchtyológiaPRIF B1 401AGruľa, Mikulíček13.02.2023 - 05.05.2023
15:00-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8FEI PlavarenKirchmayerováPlávanie13.02.2023 - 05.05.2023
Ut
09:00-10:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-127/22 PZoocenológiaPRIF B1 401AHolecová13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-124/22 PPopulačná ekológia živočíchovPRIF B1 401AFenďa, Žiak13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-125/22 PPorovnávacia morfológia chordátovPRIF B1 401AMiklós, Mikulíček13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-125/22 SPorovnávacia morfológia chordátovPRIF B1 401AMiklós, Mikulíček13.02.2023 - 05.05.2023
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-077/22 SEAP 2/English for Academic PurposesPRIF B1 XXXDugovičová, Slováková, Kordíková, JeleňováMoodle course ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-122/22 SSeminár k diplomovej práci 2PRIF B1 401AKodada13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 15.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-126/22 PPríroda orografických celkov SlovenskaPRIF B1 401AKúdela, Fenďa, Stloukal13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-131/22 PSystematická entomológia 2PRIF B1 401AKúdela, Kodada13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-131/22 CSystematická entomológia 2PRIF B1 401AKúdela, Kodada13.02.2023 - 05.05.2023
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-145/22 PEkológia synantropných živočíchovPRIF B1 401AHrabovcová Sládkovičová, Országhová13.02.2023 - 05.05.2023
Št
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KBCh/N-XXXX-010/22 PPerspektívy biochémieBrázdovič, Huszár, Mentel, Sveráková, Polčic, Neboháčová, Zemanová, Mikušová, Kollárová, Zeman, Chovančíková, Horváth, Korduláková, Cillingovávýučba bude prebiehať na FEI de30013.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-144/22 PEkológia hmyzuPRIF B1 401AFenďa13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-083/22 SUNIcert English 2PRIF B2 201Slováková, Kordíková13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KZ/N-mBZO-147/22 PLesnícka entomológiaPRIF B1 401AHolecová13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 PGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, FridrichováVýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
15:40-16:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 CGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, Fridrichovávýučba začne v miestnosti B1 30713.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KPl/N-XXXX-009/21 PGlobálne problémy životného prostrediaPRIF XXXZvaríková, Jurkovič, Pavličková, DlapaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoPRIF B1 XXXGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, KyzekVýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie