Letný semester 2022/2023

Študijné programy


Biológia

Chémia

Environmentalistika

Geografia

Geológia

Učiteľstvo


UPOZORNENIE: 
Rozvrhy si overte v AIS, na tejto stránke sú len informatívne. 

Zoznamy študentov budú v sekciách (Biológia, Chémia atď). až po skončení zápisov. 

 

Pokyny

Rozvrh je dostupný predovšetkým v AIS2 v sekcii Rozvrh, aplikácia 009:  je potrebné vybrať záložku Študijný program, zadať skratku študijného odboru, ročník, kliknúť na šípku a oko. Prístup do portálu AIS: https://ais2.uniba.sk

Manuál - rozvrh v AIS

Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal, je potrebné konzultovať s vyučujúcim hneď na začiatku semestra (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov).

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vás má právo vyučujúci zo skupiny vyhodiť.

Prosím o nahlásenie všetkých zmien v rozvrhu (miestnosť, čas, skupina) na emailovú adresu katarina.danielovauniba.sk aby sme ich mohli zaznačiť do AIS.

Vyhneme sa tak kolíziám a nedorozumeniam. Ďakujem.

RNDr. Katarína Danielová, PhD. vedúca rozvrhovej komisie