Rozvrh hodín
3upBIAJ_f* - učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KDPP/N-bUBI-001/22 PDidaktika biológieNagyovávýučba bude prebiehať na UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KŽFE/N-bUBI-024/22 PFyziológia živočíchov a človeka 2PRIF XXXKršková, HerichováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 13.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-211/15 SAnglický román 18. storočiaFIF G110Gazdík13.02.2023 - 12.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEk/N-bBEK-051/22 PHydrobiológia 2PRIF B2 407ABeracko, Lánczos, Derka, Čiamporová Zaťovičová13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-XXXX-006/21 STeória druhuPRIF XXXONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-16:15TYZ (od 13.02.2023) PriF.KŽFE/N-bUBI-024/22 CFyziológia živočíchov a človeka 2PRIF CH1 25113.02.2023 - 05.05.2023
17:20-18:50TYZ (od 13.02.2023) PriF.KDPP/N-bUXX-026/22 SŠkolský manažmentPRIF B1 540, PRIF CH2 118Halákovávýučba začne v miestnosti B1-54013.02.2023 - 05.05.2023
Ut
08:00-09:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-213/15 SÚvod do kanadskej literatúryFIF G110Grauzľová13.02.2023 - 12.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6FEI TelocvicnaVandákováBouldering13.02.2023 - 05.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 14.02.2023) FiF.KAA/A-muAN-110/15 SAngličtina na špecifické účelyFIF G104Reid13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KAA/A-muAN-110/15 SAngličtina na špecifické účelyFIF G104Reid13.02.2023 - 12.05.2023
18:00-19:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD B1MokošákFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
19:30-21:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1MokošákFlorbal VŠL13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEk/N-bBEK-051/22 CHydrobiológia 2PRIF B2 407A13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1HubkaBedminton/Stolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 14.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-218/15 SPopulárna kultúra anglofónnych oblastíFIF G228Lacko13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-218/15 SPopulárna kultúra anglofónnych oblastíFIF G103Lacko13.02.2023 - 12.05.2023
18:00-19:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1VandákováAerobik13.02.2023 - 05.05.2023
19:30-21:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD B1MokošákFlorbal VŠL13.02.2023 - 05.05.2023
11:00-12:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSKirchmayerováZdravý chrbát13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSSzéllováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:15TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1PajkošCrossfit/TRX13.02.2023 - 05.05.2023
15:15-16:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1HubkaVolejbal13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD B1MokošákFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
10:45-12:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSSzéllováFitness13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6FEI TelocvicnaVandákováBouldering13.02.2023 - 05.05.2023
15:15-16:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD B1VandákováStolný tenis/Bedminton13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1HubkaBedminton13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-bBZO-085/22 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 302, PRIF CH2 129Miklós, Országhovávýučba začne v miestnosti B2-30213.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KDPP/N-bXDI-005/22 PÚvod do filozofie (2)PRIF B1 526, PRIF CH2 117Zolcervýučba začne v miestnosti B1-52613.02.2023 - 05.05.2023
16:30-17:45TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD UPCVandákováBedminton13.02.2023 - 05.05.2023
St
09:05-10:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-214/15 SKanadská poviedka 20. storočiaFIF G110Gazdík13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 15.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-107/15 SAkademické písanieFIF G104Grauzľová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KAA/A-bpAN-221/19 SText a vizuálna kultúraFIF G16Smiešková13.02.2023 - 12.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEk/N-bUBI-050/22 PEvolúcia ekosystémov pre učiteľovPRIF B2 407AČerňanský, Klembara13.02.2023 - 05.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 15.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-211/15 SAnglický román 18. storočiaFIF G110Gazdík13.02.2023 - 12.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-bUBI-001/22 SDidaktika biológiePRIF B1 540, PRIF CH2 118Nagyovávýučba začne v miestnosti B1-54013.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:05TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-bUXX-026/22 PŠkolský manažmentHalákovávýučba bude prebiehať na UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
13:10-13:55TYZ (od 15.02.2023) PriF.KŽFE/N-bBFE-007/22 SChronobiológiaStebelová, Herichovávýučba prebieha vo FIIT -1.4013.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KŽFE/N-bBFE-007/22 PChronobiológiaZeman, Herichovávýučba prebieha vo FIIT -1.4013.02.2023 - 05.05.2023
Št
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KBCh/N-XXXX-010/22 PPerspektívy biochémieBrázdovič, Huszár, Mentel, Sveráková, Polčic, Neboháčová, Zemanová, Mikušová, Kollárová, Zeman, Chovančíková, Horváth, Korduláková, Cillingovávýučba bude prebiehať na FEI de30013.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-135/22 SESP 4/English for Specific PurposesBarnesVýučba bude prebiehať na FIIT -1.58. Writing course, len pre tých študentov, ktorí absolvovali Grammar course v ZS13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-17:50BLK (30.03.2023) PriF.KOrCh/N-bUBI-001/22 CCvičenie z organickej chémie pre učiteľov biológiePRIF CH2 403od 30.3.2023 (od 7. týždňa semestra)13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-137/22 SFachdeutsch in Naturwissenschaften 2PRIF B1 526, PRIF CH2 245, PRIF G 139Rózsová Wolfovávýučba začne v miestnosti B1-52613.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-135/22 SESP 4/English for Specific PurposesPRIF CH1 224DugovičováGrammar course13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-135/22 SESP 4/English for Specific PurposesPRIF B1 567, PRIF G 203CihováConversation and discussion course výučba začne v miestnosti B1-56713.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-135/22 SESP 4/English for Specific PurposesPRIF B1 XXXDugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková, JeleňováMoodle course13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 PGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, FridrichováVýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
15:40-16:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 CGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, Fridrichovávýučba začne v miestnosti B1 30713.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoPRIF B1 XXXGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, KyzekVýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KPl/N-XXXX-009/21 PGlobálne problémy životného prostrediaPRIF XXXZvaríková, Jurkovič, Pavličková, DlapaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie