Rozvrh hodín
3buGEHI* - učiteľstvo geografie a histórie - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
12:35-13:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-108/22 PAntická filozofiaFIF N315Kalaš13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 13.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-108/22 SAntická filozofiaFIF N315Kalaš13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-382/16 SŠK: Bratislavská bohéma : každodenný život umelcov v rokoch 1920 - 1945FIF S401Vašš13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-337/22 PDejiny Strednej Európy 4FIF N314Škorvanková, Ivančík13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-335/22 PDejiny Strednej Európy 2FIF N314Škorvanková, Rybár13.02.2023 - 12.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KDPP/N-bUGE-015/22 SDidaktika geografiePRIF B1 435, PRIF CH2 245, PRIF G 139Likavskývýučba začne v miestnosti B1-43513.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 13.02.2023) PriF.KDPP/N-bUGE-015/22 PDidaktika geografiePRIF B1 307, PRIF CH2 130Likavský, KarolčíkVýučba začne v miestnosti B1-307.13.02.2023 - 05.05.2023
Ut
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-578/10 SHS: Autonomizmus na Slovensku v rokoch 1921 - 1938FIF S401Vašš13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-582/17 SHS: Vinohradníctvo a vinárstvo v dejinách SlovenskaFIF N424Benková13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:05TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-390/19 PŠK: Premeny habsburskej monarchie a Uhorska, 1657 – 1790Benka13.02.2023 - 12.05.2023
15:10-15:55TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-390/19 SŠK: Premeny habsburskej monarchie a Uhorska, 1657 – 1790Benka13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-393/20 PDejiny Bratislavy 4 (Moderná Bratislava)FIF N424Vašš13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-591/20 SHS: Od reformácie k tolerancii 2FIF G20Benka13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:05TYZ (od 14.02.2023) FiF.KPg/A-buSZ-017/22 PŠkolský manažmentFIF S2Sejčová13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-518/00 SHS: Zahraničná politika Arpádovcov 2FIF S401Homza13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-99/22 SKapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2FIF S2Kákošová13.02.2023 - 12.05.2023
St
09:05-09:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-323/00 PŠK: Vybrané kapitoly z dejín anglického stredoveku a novovekuFIF N424Hrnčiarová13.02.2023 - 12.05.2023
09:55-10:40TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-323/00 SŠK: Vybrané kapitoly z dejín anglického stredoveku a novovekuFIF N424Hrnčiarová13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-109/22 PNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-109/22 SNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 15.02.2023) FiF.KKIV/A-boIS-080/22 SDigitálna gramotnosť vo vzdelávaníFIF N417Hrdináková, Mirga13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-368/00 SŠK: Osobnosti česko-slovenskej vzájomnosti národného obrodeniaFIF S401Podolan13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-16:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KE/A-buSZ-113/15 PÚvod do estetiky pre neestetikov 2FIF G24Hamar13.02.2023 - 12.05.2023
16:55-17:40TYZ (od 15.02.2023) FiF.KE/A-buSZ-113/15 SÚvod do estetiky pre neestetikov 2FIF G24Hamar13.02.2023 - 12.05.2023
17:50-19:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KKSF/A-boKF-024/15 PAntická mytológiaFIF G127Machajdíková13.02.2023 - 12.05.2023
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-034/22 PSúčasné problémy aplikovanej demografie a plánovania ľudských zdrojovPRIF CH1-B1 13Bleha13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-10:35TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-034/22 SSúčasné problémy aplikovanej demografie a plánovania ľudských zdrojovPRIF CH1-B1 13Bleha13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-307/00 PŠK: Dejiny Byzancie 2FIF pracovňaHurbanič13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-307/00 SŠK: Dejiny Byzancie 2FIF pracovňaHurbanič13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KPA/A-boPE-045/19 PVybrané kapitoly zo života a diela J. A. KomenskéhoFIF G24Medveďová13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 15.02.2023) FiF.KPA/A-boPE-045/19 SVybrané kapitoly zo života a diela J. A. KomenskéhoFIF G24Medveďová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:05TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-110/22 PStredoveká a renesančná filozofiaFIF S519Chabada13.02.2023 - 12.05.2023
15:10-15:55TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-110/22 SStredoveká a renesančná filozofiaFIF S519Chabada13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-369/00 SŠK: Generácia Všeslávie (nové pohľady na 2. fázu národného obrodenia)FIF S401Podolan13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-525/00 SHS: Grand siecle: Francúzsko v 17. storočí 2FIF pracovňaHrnčiarová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-501/00 SHS: Rímske cisárstvo 2FIF N218Rošková13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-530/11 SHS: Križiacke výpravy - konfrontácia a koexistencia kultúr 2FIF pracovňaHurbanič13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-515/00 SHS: Rusko a Európa v stredoveku 2FIF N306Daniš13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-331/18 PŠK: Vybrané kapitoly z kultúrnych dejínFIF N424Zupka13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-boHI-331/18 SŠK: Vybrané kapitoly z kultúrnych dejínFIF N424Zupka13.02.2023 - 12.05.2023
Št
09:05-10:35TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSD/A-boHI-392/22 PŠK: Vojenské dejiny strednej Európy 1: StredovekFIF S2Palko13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 16.02.2023) FiF.KFDF/A-boFI-905/22 PRodové štúdiáFIF S519Szapuová13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 16.02.2023) FiF.KFDF/A-boFI-905/22 SRodové štúdiáFIF S519Szapuová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-111/22 SFilozofia 19. a 20. storočiaFIF N315Višňovský13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 16.02.2023) FiF.KKSF/A-boKF-032/15 PAntické rímske náboženstvoFIF G20Andoková13.02.2023 - 12.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 16.02.2023) FMFI.KDMFI+KAG/1-UXX-932/22 SSeminár k bakalárskej práci (2)FMFI I 032Demkanin, Bátorová, Tomcsányiová, Dillingerová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:05TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-boSO-101/22 PZáklady sociológie pre nesociológovFIF S2Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
15:10-15:55TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-boSO-101/22 SZáklady sociológie pre nesociológovFIF S2Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
Pi
10:50-12:20TYZ (od 17.02.2023) FiF.KPg/A-buSZ-017/22 SŠkolský manažmentFIF N314Sejčová, Pleschová13.02.2023 - 12.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Nezaradené akcie