Rozvrh hodín
1muGEHI* - učiteľstvo geografie a histórie - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KGP/N-bGDG-006/22 PVýznamné geologické lokality SlovenskaPRIF G 203Hók, Pivko, Hlavatá Hudáčková13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-681/00 SHS: Slovenskí historici v 19. storočíFIF pracovňaPodolan13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-406/00 PŠK: Náboženské vojny vo FrancúzskuFIF S424Hrnčiarová13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-406/00 SŠK: Náboženské vojny vo FrancúzskuFIF S424Hrnčiarová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-059/22 PUmenie a architektúra raného novoveku v reáliách SlovenskaFIF N315Benková13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-16:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-420/13 SŠK: Úvod do dejín moslimského štátu a právaFIF S401Rybár13.02.2023 - 12.05.2023
16:55-17:40TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-420/13 PŠK: Úvod do dejín moslimského štátu a právaFIF S401Rybár13.02.2023 - 12.05.2023
17:50-19:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-muDE-094/00 SPD: Učebnica dejepisu ako metodicko-pluralitný podnet pre žiaka a učiteľaFIF N424Kratochvíl13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-495/18 SŠK: Feudálne panstvo ako podnik hospodárenia zemepánovFIF S401Benková13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-602/00 SHS: Francúzske kráľovnéFIF pracovňaHrnčiarová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-493/17 PŠK: Politické ideológie 20. storočiaFIF N424Nižňanský13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-493/17 SŠK: Politické ideológie 20. storočiaFIF N424Nižňanský13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-muDE-191/00 SDidaktika dejepisu 2FIF S424Kratochvíl13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-muDE-090/00 SPD: Historické pramene v školskom dejepise 1FIF N424Kratochvíl13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-09:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-405/00 PŠK: Na kráľovskom dvoreFIF N427Hrnčiarová13.02.2023 - 12.05.2023
09:55-10:40TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-405/00 SŠK: Na kráľovskom dvoreFIF N427Hrnčiarová13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 13.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-836/21 PKoncept tela, zdravia a choroby v renesanciiFIF N306Hrabáková13.02.2023 - 12.05.2023
Ut
09:05-10:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-689/14 CAP: Čítanie a interpretácia písomností diplomatickej povahy zo 16. – 18. storočia k slovenským dejinámFIF pracovňaBenková13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KPA/A-muSZ-150/22 PRodové aspekty výchovy a socializácieFIF N218Ťupeková Dončevová13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 14.02.2023) FiF.KPA/A-muSZ-150/22 SRodové aspekty výchovy a socializácieFIF N218Ťupeková Dončevová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KKIV/A-moIS-244/22 PInformačná gramotnosť vo vzdelávaníFIF N417Hrdináková, Lichnerová13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 14.02.2023) FiF.KKIV/A-moIS-244/22 SInformačná gramotnosť vo vzdelávaníFIF N417Hrdináková, Lichnerová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-430/18 SŠK: Jagelovci v Uhorsku a v Strednej Európe: kráľ, rodina, dynastiaFIF S401Kuzmová13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-180/00 CAP: Čítanie a interpretácia stredovekých latinských listínFIF N218Palko13.02.2023 - 12.05.2023
17:50-19:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-662/00 SHS: Slováci a Rusko v 18. a 19. storočí 2FIF S401Daniš13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-09:50TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-807/18 PŠK: Ženy v antickej spoločnostiFIF S424Rošková13.02.2023 - 12.05.2023
09:55-10:40TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-807/18 SŠK: Ženy v antickej spoločnostiFIF S424Rošková13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-416/10 PŠK: Vybrané kapitoly z uhorských stredovekých cirkevných dejínFIF N315Múcska13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-416/10 SŠK: Vybrané kapitoly z uhorských stredovekých cirkevných dejínFIF N315Múcska13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-484/10 SŠK: Dynamika rozvoja slovenskej spoločnosti a kultúry 1918 - 1945FIF S401Vašš13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-696/20 SHS: Ako chutí moc bezmocných: Intelektuálne dejiny strednej Európy 1956 – 1990FIF N218Ivančík13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-698/20 SHS: Dejiny religiozity v stredoveku a ranom novovekuFIF N314Benka, Kuzmová13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-049/19 PRímska epigrafia ako prameň pre sociálne dejiny antického RímaFIF N426Rošková13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-049/19 SRímska epigrafia ako prameň pre sociálne dejiny antického RímaFIF N426Rošková13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-787/14 PŠK: Europska integrácia po roku 1945FIF S2Ivančík13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-787/14 SŠK: Europska integrácia po roku 1945FIF S2Ivančík13.02.2023 - 12.05.2023
14:50-15:35TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-033/22 PProjektový manažment a jeho aplikáciePRIF CH1-B1 13Plešivčák, Klobučník13.02.2023 - 05.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-691/16 SHS: Európa a Stredný východ v 19. storočíFIF pracovňaRybár13.02.2023 - 12.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-032/22 PAktuálne problémy demografie SlovenskaPRIF CH1-B1 13Šprocha13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:05TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-032/22 CAktuálne problémy demografie SlovenskaPRIF CH1-B1 13Šprocha13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-033/22 CProjektový manažment a jeho aplikáciePRIF CH1-B1 13Plešivčák, Klobučník13.02.2023 - 05.05.2023
St
09:05-10:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-503/22 PŠK: Uhorsko a Ríša 2: Raný novovekFIF S401Benka13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-684/00 SHS: Slovenské a české národné obrodenie: zhody a rozdielyFIF S401Podolan13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-699/20 SHS: Jazyk a spoločnosť v ranom novovekuFIF S401Benka13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-056/00 PDejiny umenia 2: Umenie 19. a 20. storočiaFIF S424Mižičko13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-16:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-837/22 P„S nepriateľom na večnosť?“ – My a Oni v moderných dejinách (1938 – 1953).FIF S424Bohová13.02.2023 - 12.05.2023
16:55-17:40TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-837/22 S„S nepriateľom na večnosť?“ – My a Oni v moderných dejinách (1938 – 1953).FIF S424Bohová13.02.2023 - 12.05.2023
08:10-09:40BLK (22.03.2023) PriF.KEGD/N-mESG-034/22 CGeografia a verejná politikaPRIF CH1 008Plešivčák13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-428/22 PŠK: Private life in ancient RomeFIF S424Rošková13.02.2023 - 12.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-038/22 PKomplexná humánna geografia v ére globalizáciePRIF B1 307, PRIF CH2 130Horňák, Rusnák, Bleha, Buček, Plešivčákvýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KFGGI/N-mZFG-154/22 PGeoekológia a krajinné syntézyPRIF B1 307, PRIF CH2 130Matečnývýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:45TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-mUGE-103/22 SDidaktika geografie (2)PRIF B1 526, PRIF CH2 117Karolčíkvýučba začne v miestnosti B1-52613.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-034/22 PGeografia a verejná politikaPRIF CH1 008Buček13.02.2023 - 05.05.2023
Št
09:05-09:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-491/15 PŠK: Spoločnosť a životný štýl v 20. storočíFIF S424Škorvanková13.02.2023 - 12.05.2023
09:55-10:40TYZ (od 16.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-491/15 SŠK: Spoločnosť a životný štýl v 20. storočíFIF S424Škorvanková13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-AmoSO-22/22 PSociológia detstva a mladostiFIF N425Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-AmoSO-22/22 SSociológia detstva a mladostiFIF N425Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 16.02.2023) FiF.KŽ/A-moZU-153/22 PMediálna výchovaFIF S3Hacek13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 16.02.2023) FiF.KŽ/A-moZU-153/22 SMediálna výchovaFIF S3Hacek13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-629/17 SHS: Formy politickej komunikácie stredoeurópskych dynastiíFIF N218Zupka13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-16:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-626/00 PŠK: Počiatky stredoeurópskej hagiografieFIF S401Homza13.02.2023 - 12.05.2023
16:55-17:40TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-626/00 SŠK: Počiatky stredoeurópskej hagiografieFIF S401Homza13.02.2023 - 12.05.2023
08:10-09:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KRGRR/N-mZRG-102/22 PGeopolitický vývoj sveta po roku 1945PRIF B1 528Gurňák13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-10:35TYZ (od 16.02.2023) PriF.KFGGI/N-mZFG-153/22 PKartografia, GIS a DPZPRIF XXXMičietová, Benová, Feciskanin, KožuchONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSD/A-moHI-702/22 SHS: Vojna o babenberské dedičstvo 2FIF S401Palko13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 16.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-032/00 CAngličtina pre študentov historických vied 2FIF S401Kuzmová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:05TYZ (od 16.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-456/00 PŠK: Národnostné konflikty v juhovýchodnej Európe v 19. a 20. storočíFIF N424Škorvanková13.02.2023 - 12.05.2023
15:10-15:55TYZ (od 16.02.2023) FiF.KVD/A-moHI-456/00 SŠK: Národnostné konflikty v juhovýchodnej Európe v 19. a 20. storočíFIF N424Škorvanková13.02.2023 - 12.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KFGGI/N-mZFG-153/22 CKartografia, GIS a DPZPRIF XXXBenová, Pelech, Kožuch, MoravčíkONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30N.T (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-038/22 CKomplexná humánna geografia v ére globalizáciePRIF B1 540, PRIF CH2 118Rusnákvýučba začne v miestnosti B1-54013.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KDPP/N-mUGE-106/22 SVyučovanie geografie s podporou digitálnych technológiíPRIF B1 319, PRIF CH2 319Mázorovávýučba začne v PRIF B1-31913.02.2023 - 05.05.2023
Pi
15:10-16:40TYZ (od 17.02.2023) FiF.KPg/A-muSZ-001/22 PPedagogická diagnostikaFIF S3Wiegerová, Gavora13.02.2023 - 12.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Nezaradené akcie