Rozvrh hodín
2upBICH* - učiteľstvo predmetov chémia a biológia - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:00-09:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KOrCh/N-bUCH-004/22 POrganická chémia pre učiteľovMečiarovávýučba bude prebiehať na FEI de15013.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2023) PriF.KOrCh/N-bUCH-004/22 SOrganická chémia pre učiteľovPRIF B2 302, PRIF CH2 129Peňaška2. skupina, výučba začne v miestnosti B2-30213.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 13.02.2023) PriF.KDPP/N-bUXX-037/22 SVšeobecná didaktikaPRIF B1 540, PRIF CH2 118Halákovávýučba začne v miestnosti B1-54013.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-bUBI-104/22 PZáklady anatómie a morfológie živočíchovPRIF XXXHolecováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEk/N-bBXX-047/22 PEkosystémy ZemePRIF XXXDerkaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2023) PriF.KOrCh/N-bUCH-004/22 SOrganická chémia pre učiteľovPRIF B2 404, PRIF CH2 301Krištofíková1. skupina, výučba začne v miestnosti B2-40413.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-XXXX-006/21 STeória druhuPRIF XXXONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 13.02.2023) PriF.KDPP/N-bXDI-023/22 SDigitálne technológie vo vzdelávaní 2PRIF B1 319, PRIF CH2 319Mázorová, Šikulíncovávýučba začne v PRIF B1-31913.02.2023 - 05.05.2023
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2023) PriF.KBo/N-bUBI-061/22 PBiogeografia pre učiteľovPRIF XXXMičieta, ZahradníkováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-133/22 SESP 2/English for Specific PurposesPRIF CH1 224Kováč13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KDPP/N-bUXX-037/22 PVšeobecná didaktikaHalákovávýučba bude prebiehať na UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KFR/N-bUBI-004/22 PForenzná biológia rastlín a živočíchov pre učiteľov biológiePRIF XXXFenďa, Holecová, Vaculík, Mrva, LuxONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
08:10-11:55BLK (07.03.2023) PriF.KOrCh/N-bCOR-024/22 CPraktikum z organickej chémie pre učiteľovPRIF CH2 402Šramel1. skupina, od 7.3.202313.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-133/22 SESP 2/English for Specific PurposesPRIF B1 516Kordíková13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-bUBI-108/22 PZáklady ochrany faunyPRIF XXXKúdelaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
08:10-11:55BLK (14.02.2023) PriF.KOrCh/N-bUCH-005/22 CCvičenie z organickej chémie pre učiteľovPRIF CH2 402Šramel1. skupina, 1.-3.týždeň13.02.2023 - 05.05.2023
08:10-11:55BLK (07.03.2023) PriF.KOrCh/N-bCOR-024/22 CPraktikum z organickej chémie pre učiteľovPRIF CH2 403Zahradníková2. skupina, od 7.3.202313.02.2023 - 05.05.2023
08:10-11:55BLK (14.02.2023) PriF.KOrCh/N-bUCH-005/22 CCvičenie z organickej chémie pre učiteľovPRIF CH2 403Zahradníková2.skupina, 1.-3.týždeň13.02.2023 - 05.05.2023
St
08:00-09:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF MD A1HubkaVolejbal13.02.2023 - 05.05.2023
10:00-11:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF MD A1VandákováStolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
11:15-12:15TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PRIF CH1 FITNESSSzéllováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KZ/N-bUBI-106/22 CZoológia 2PRIF B1 43313.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KZ/N-bUBI-106/22 PZoológia 2PRIF XXXHrabovcová Sládkovičová, Országhová, MikulíčekONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
17:20-18:50TYZ (od 15.02.2023) PriF.KAgCh/N-bCAG-026/22 CChemická olympiáda v práci učiteľaPRIF B1 209, PRIF CH2 213Chrappovávýučba začne v miestnosti B1-20913.02.2023 - 05.05.2023
08:00-09:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4FEI PlavarenKirchmayerováPlávanie13.02.2023 - 05.05.2023
09:10-10:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PRIF CH1 FITNESSPajkošFitness13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-bXDI-006/22 SRétorikaPRIF B2 304, PRIF CH2 201ZolcerVýučba začne v miestnosti B2-304.13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KOrCh/N-bCOR-001/22 SVýberový seminár z organickej chémiePRIF CH1 224Peňaška13.02.2023 - 05.05.2023
08:30-09:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF MD B1RemákLukostreľba13.02.2023 - 05.05.2023
09:30-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF MD B1KirchmayerováBedminton13.02.2023 - 05.05.2023
10:30-12:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF MD B1MokošákFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
12:00-13:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF MD B1RemákLukostreľba13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KFR/N-bUBI-004/22 CForenzná biológia rastlín a živočíchov pre učiteľov biológiePRIF B2 107Vaculík13.02.2023 - 05.05.2023
08:00-09:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
09:30-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF MD B1KirchmayerováBedminton13.02.2023 - 05.05.2023
10:30-12:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PRIF CH1 FITNESSHubkaCykloturistika13.02.2023 - 05.05.2023
10:10-11:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PRIF CH1 FITNESSPajkošFitness13.02.2023 - 05.05.2023
10:10-11:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PRIF CH1 FITNESSSzéllováTance13.02.2023 - 05.05.2023
09:45-10:45TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF LodenicaRemákKajaky/Kanoe13.02.2023 - 05.05.2023
10:45-11:45TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF LodenicaRemákKajaky/Kanoe13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-bXDI-006/22 SRétorikaPRIF B2 201Zolcer13.02.2023 - 05.05.2023
11:00-12:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-104/22 CTelesná výchova 4PriF MD A1ŠeďováBodyforming13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KOrCh/N-bCOR-008/22 SVýberový seminár z organickej syntézyMečiarováVýučba prebieha na FEI de150.13.02.2023 - 05.05.2023
Št
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KBCh/N-XXXX-010/22 PPerspektívy biochémieBrázdovič, Huszár, Mentel, Sveráková, Polčic, Neboháčová, Zemanová, Mikušová, Kollárová, Zeman, Chovančíková, Horváth, Korduláková, Cillingovávýučba bude prebiehať na FEI de30013.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KZ/N-bUBI-104/22 CZáklady anatómie a morfológie živočíchovPRIF B1 433Ondrejková, Hrabovcová Sládkovičová13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 16.02.2023) PriF.KZ/N-bBXX-015/22 PZáklady entomológiePRIF XXXFenďa, HolecováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KZ/N-bBZO-012/22 CZáklady entomológiePRIF XXXFenďaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KOrCh/N-bCOR-001/22 SVýberový seminár z organickej chémiePRIF B1 305, PRIF CH2 401Krištofíková1. skupina, výučba začne v miestnosti B1-305.13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KZ/N-bBXX-027/22 PFenológiaPRIF XXXHrabovcová Sládkovičová, OrszághováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 16.02.2023) PriF.KOrCh/N-bUCH-004/22 POrganická chémia pre učiteľovMečiarovávýučba bude prebiehať na FEI de30013.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KMB/N-bUBI-015/22 PEvolučná vývinová biológiaPRIF XXXRadvánszky, Okuliarová, DemkoONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-11:15BLK (16.02.2023) PriF.KDPP/N-bUXX-042/22 PStratégia STEM v príprave budúcich učiteľovPRIF B1 319Halko, Križanová13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-11:15BLK (16.02.2023) PriF.KDPP/N-bUXX-042/22 SStratégia STEM v príprave budúcich učiteľovPRIF B1 319Halko, Križanová13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEM/N-bEXX-139/22 PÚzemná ochrana a využívanie krajinyPRIF B2 304, PRIF CH2 201Pavličková, Lehotská, Ružičková, NevřelováVýučba začne v miestnosti B2-304 ( v termínoch 13.4. a 27.4. bude výčba online (CHO))13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 PGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, FridrichováVýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
15:40-16:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 CGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, Fridrichovávýučba začne v miestnosti B1 30713.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KPl/N-XXXX-009/21 PGlobálne problémy životného prostrediaPRIF XXXZvaríková, Jurkovič, Pavličková, DlapaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoPRIF B1 XXXGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, KyzekVýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie