Rozvrh hodín
1muBISL* - učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KGP/N-bGDG-006/22 PVýznamné geologické lokality SlovenskaPRIF G 203Hók, Pivko, Hlavatá Hudáčková13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.SAS/A-boSC-048/16 SDidaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka 2FIF G417Pekarovičová, Mošaťová13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSLLV/A-moSL-05/22 PLiterárna veda - prehľad prístupov k literatúre a ich uplatnenie v 20. a 21. storočíFIF G20Bokníková13.02.2023 - 12.05.2023
Ut
09:00-10:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KJCh/N-mUBI-002/22 PRádioekológia pre pedagógovPRIF CH1 302ViglašováNasadzovaná spoločne s Rádioekológiou13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KPA/A-muSZ-150/22 PRodové aspekty výchovy a socializácieFIF N218Ťupeková Dončevová13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 14.02.2023) FiF.KPA/A-muSZ-150/22 SRodové aspekty výchovy a socializácieFIF N218Ťupeková Dončevová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KKIV/A-moIS-244/22 PInformačná gramotnosť vo vzdelávaníFIF N417Hrdináková, Lichnerová13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 14.02.2023) FiF.KKIV/A-moIS-244/22 SInformačná gramotnosť vo vzdelávaníFIF N417Hrdináková, Lichnerová13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-moSL-07/22 STextový seminár zo slovenskej literatúry 19. storočiaFIF G208Koliová13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-muSL-03/22 SDidaktika slovenskej literatúryFIF S3Vojtech13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-moSL-16/22 PTextológiaFIF S3Vojtech13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-99/22 SKapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2FIF S2Kákošová13.02.2023 - 12.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2023) PriF.KBo/N-mBBG-109/22 PPrehľad vegetácie SlovenskaPRIF HERBAR R-26Rendeková, Kubalová, Mišíková, Miškovic13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KJCh/N-mUBI-001/22 PRádiobiológia pre pedagógovPRIF CH1 302Tóthová13.02.2023 - 05.05.2023
St
09:05-10:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AmuSL-09/22 SSúčasné lingvistické smeryFIF G411Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AbpSK-72/18 SRuština pre slovakistov 2FiF G209Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AmoSL-52/15 PPoužívanie jazykaFIF G127Orgoňová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSLLV/A-muSL-02/22 SSlovenská literatúra 20. storočia 2FIF G218Garay Kročanová13.02.2023 - 12.05.2023
17:50-19:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AbpSK-74/19 SRuština pre slovakistov 4FiF G209Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSLLV/A-moSL-68/22 SSlovenská literatúra 20. storočia v divadle a filmeFIF G123Koliová13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSLLV/A-muSL-02/22 PSlovenská literatúra 20. storočia 2FIF G127Garay Kročanová13.02.2023 - 12.05.2023
14:50-17:05TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-mUBI-104/22 CDidaktika školských pokusov z biológie 2PRIF CH2 202Fuchs13.02.2023 - 05.05.2023
17:20-18:50TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-mUBI-102/22 SDidaktika biológie 2PRIF B1 435, PRIF CH2 245, PRIF G 139Čipkovávýučba začne v miestnosti B1-43513.02.2023 - 05.05.2023
Št
10:50-11:35TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-AmoSO-22/22 PSociológia detstva a mladostiFIF N425Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-AmoSO-22/22 SSociológia detstva a mladostiFIF N425Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 16.02.2023) FiF.KŽ/A-moZU-153/22 PMediálna výchovaFIF S3Hacek13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 16.02.2023) FiF.KŽ/A-moZU-153/22 SMediálna výchovaFIF S3Hacek13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSJ/A-AmoSL-62/15 SDynamické tendencie v slovenčineFiF G209Muziková13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSJ/A-AmuSL-60/15 SModerné koncepcie vo vyučovaní SJFiF G209Muziková13.02.2023 - 12.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEk/N-mUBI-032/22 PBiologické invázie pre učiteľov 2PRIF B2 407ASlovák Švolíková, Záhorská13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KAn/N-mUBI-027/22 CBiológia človekaPRIF XXXDörnhöferováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 16.02.2023) PriF.KAn/N-mUBI-027/22 PBiológia človekaPRIF XXXVorobeľová, Dörnhöferová, Beňuš, ŠvábováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30N.T (od 16.02.2023) PriF.KDPP/N-mUBI-102/22 PDidaktika biológie 2PRIF XXXČipkovávýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-18:40BLK (30.03.2023) PriF.KZ/N-bBXX-008/22 PEkosozológiaPRIF XXXKúdela, Kocian, OrszághováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
09:55-11:25TYZ (od 17.02.2023) FiF.KSJ/A-AmuSL-51/22 SLingvistická pragmatikaFIF G25Bohunická13.02.2023 - 12.05.2023
15:10-16:40TYZ (od 17.02.2023) FiF.KPg/A-muSZ-001/22 PPedagogická diagnostikaFIF S3Wiegerová, Gavora13.02.2023 - 12.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 17.02.2023) PriF.KJCh/N-mUBI-002/22 PRádioekológia pre pedagógovPRIF CH1 302ViglašováNasadzovaná spoločne s Rádioekológiou13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Nezaradené akcie