Rozvrh hodín
1upGESJ_f* - učiteľstvo predmetov geografia a slovenský jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-08:55TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSJ/A-AbuSL-51/15 PSlovenská morfosyntax v jazykuFIF G127Horváth13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSJ/A-AbuSL-51/15 SSlovenská morfosyntax v jazykuFIF G24Popovičová Sedláčková13.02.2023 - 12.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-XXXX-006/21 STeória druhuPRIF XXXONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-029/22 PGeoinformatika pre humánnu geografiu a demografiuPRIF XXXBačíkONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-15:35TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-029/22 CGeoinformatika pre humánnu geografiu a demografiuPRIF XXXBačíkONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSLLV/A-boSL-04/22 PTeória literatúry 2FIF G20Bokníková13.02.2023 - 12.05.2023
Ut
09:05-10:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-03/22 PSlovenská literatúra 9.-18. storočia 2FIF G127Kákošová13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-99/22 SKapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2FIF S2Kákošová13.02.2023 - 12.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 14.02.2023) FMFI-Prif.KDDP/1-UXX-142/22 PPsychológia pre učiteľov (2)PRIF XXXCicekováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSJ/A-AbuSL-62/15 SJazyková kultúraFiF G209Horváth13.02.2023 - 12.05.2023
08:10-09:40BLK (14.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-030/22 CMoc, priestor a konflikt - základy politickej geografie a geopolitikyPRIF CH1 008Plešivčák13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30BLK (14.02.2023) PriF.KAgCh/N-bCAG-024/22 PChémia pre učiteľov nechemických predmetovPRIF B2 304, PRIF CH2 201Chrappová, Tatiersky1.-6. týždeň, výučba začne v miestnosti B2-30413.02.2023 - 05.05.2023
St
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KAgCh/N-bCAG-024/22 SChémia pre učiteľov nechemických predmetovPRIF B2 304, PRIF CH2 201Výučba začne v miestnosti B2-304.13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AbpSK-72/18 SRuština pre slovakistov 2FiF G209Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-030/22 PMoc, priestor a konflikt - základy politickej geografie a geopolitikyPRIF CH1 008Buček13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-bUXX-039/22 SPsychológia pre učiteľov (2)PRIF B1 540, PRIF CH2 118Cicekovávýučba začne v miestnosti B1-54013.02.2023 - 05.05.2023
17:50-19:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AbpSK-74/19 SRuština pre slovakistov 4FiF G209Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2023) PriF/N-bUXX-002/22 PFyzikaHaverlíková, Bartošovičvýučba bude prebiehať na FEI de15013.02.2023 - 05.05.2023
18:10-19:40TYZ (od 15.02.2023) PriF/N-bUXX-002/22 SFyzikaBartošovičvýučba bude prebiehať na FEI de15013.02.2023 - 05.05.2023
18:10-19:40TYZ (od 15.02.2023) PriF/N-bUXX-002/22 SFyzikaBartošovičvýučba bude prebiehať na FEI de15013.02.2023 - 05.05.2023
Št
08:00-09:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD A1HubkaVolejbal13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-03/22 SSlovenská literatúra 9.-18. storočia 2FIF S2Kákošová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-11/22 STextový seminár zo súčasnej slovenskej literatúryFIF G208Darovec13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-08/22 STeória literatúry 2FIF G218Masaryk13.02.2023 - 12.05.2023
17:20-19:35P.T (od 23.02.2023) PriF.KFGGI/N-bUGE-024/22 CMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B1 435Zaujec13.02.2023 - 05.05.2023
08:00-09:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD B1RemákBasketbal13.02.2023 - 05.05.2023
09:30-11:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD A1HubkaVolejbal13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSHubkaCykloturistika13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-13:55TYZ (od 16.02.2023) PriF.KRGRR/N-bUGE-035/22 PZáklady politickej a regionálnej geografie pre učiteľovGurňákvýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
14:00-14:45TYZ (od 16.02.2023) PriF.KRGRR/N-bUGE-035/22 CZáklady politickej a regionálnej geografie pre učiteľovGurňákvýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-035/22 CÚvod do priestorových štatistických analýzPRIF CH1 008Ďurček, Nováková13.02.2023 - 05.05.2023
17:20-18:50N.T (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-056/22 CSpoločnosť, ekonomika, priestorHorňák, Bučeková, Buček, Klobučníkvýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
08:00-09:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD UPCVandákováStolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
10:00-11:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD UPCVandákováStolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
11:00-12:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD A1VandákováBedminton13.02.2023 - 05.05.2023
12:00-13:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD B1RemákLukostreľba13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-14:45TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-035/22 PÚvod do priestorových štatistických analýzPRIF CH1 008Ďurček, Nováková13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-17:05TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-056/22 PSpoločnosť, ekonomika, priestorHorňák, Bučeková, Buček, Klobučníkvýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD B1MokošákFutbal13.02.2023 - 05.05.2023
10:30-11:45TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF LodenicaRemákKajaky/Kanoe13.02.2023 - 05.05.2023
12:00-13:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
09:15-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF LodenicaRemákKajaky/Kanoe13.02.2023 - 05.05.2023
10:30-12:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD B1MokošákFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
12:00-13:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PriF MD A1KirchmayerováZdravý chrbát13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
10:00-11:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSPajkošFitness13.02.2023 - 05.05.2023
11:00-12:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSPajkošFitness13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2FEI PlavarenKirchmayerováPlávanie13.02.2023 - 05.05.2023
10:20-11:20TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2PRIF CH1 FITNESSŠeďováTance13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-102/22 CTelesná výchova 2FEI TelocvicnaSzéllováBouldering13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
08:10-10:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KFGGI/N-bUGE-024/22 PMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B1 435Trizna13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGP/N-bGPA-119/22 PGeológia pre učiteľovPRIF G 203Pivko13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20BLK (17.02.2023) PriF.KGP/N-bGPA-119/22 SGeológia pre učiteľovPRIF G 213PivkoCvičenia budú prebiehať iba v prvej polovici semestra.13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, KyzekVýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGP/N-bUGE-007/22 PZáklady geológiePRIF G 203Pivko13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20BLK (17.02.2023) PriF.KGP/N-bUGE-008/22 CCvičenia z geológiePRIF G 213PivkoCvičenia budú prebiehať iba v prvej polovici semestra.13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-013/22 PEkonomická geografiaPRIF B1 435Horňák, Rusnák13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie