Rozvrh hodín
1muGESL* - učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KGP/N-bGDG-006/22 PVýznamné geologické lokality SlovenskaPRIF G 203Hók, Pivko, Hlavatá Hudáčková13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.SAS/A-boSC-048/16 SDidaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka 2FIF G417Pekarovičová, Mošaťová13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSLLV/A-moSL-05/22 PLiterárna veda - prehľad prístupov k literatúre a ich uplatnenie v 20. a 21. storočíFIF G20Bokníková13.02.2023 - 12.05.2023
Ut
10:50-11:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KPA/A-muSZ-150/22 PRodové aspekty výchovy a socializácieFIF N218Ťupeková Dončevová13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 14.02.2023) FiF.KPA/A-muSZ-150/22 SRodové aspekty výchovy a socializácieFIF N218Ťupeková Dončevová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KKIV/A-moIS-244/22 PInformačná gramotnosť vo vzdelávaníFIF N417Hrdináková, Lichnerová13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 14.02.2023) FiF.KKIV/A-moIS-244/22 SInformačná gramotnosť vo vzdelávaníFIF N417Hrdináková, Lichnerová13.02.2023 - 12.05.2023
14:50-15:35TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-033/22 PProjektový manažment a jeho aplikáciePRIF CH1-B1 13Plešivčák, Klobučník13.02.2023 - 05.05.2023
16:05-17:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-moSL-07/22 STextový seminár zo slovenskej literatúry 19. storočiaFIF G208Koliová13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-muSL-03/22 SDidaktika slovenskej literatúryFIF S3Vojtech13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-moSL-16/22 PTextológiaFIF S3Vojtech13.02.2023 - 12.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-033/22 CProjektový manažment a jeho aplikáciePRIF CH1-B1 13Plešivčák, Klobučník13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-99/22 SKapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2FIF S2Kákošová13.02.2023 - 12.05.2023
12:20-13:05TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-032/22 CAktuálne problémy demografie SlovenskaPRIF CH1-B1 13Šprocha13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-032/22 PAktuálne problémy demografie SlovenskaPRIF CH1-B1 13Šprocha13.02.2023 - 05.05.2023
St
09:05-10:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AmuSL-09/22 SSúčasné lingvistické smeryFIF G411Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AbpSK-72/18 SRuština pre slovakistov 2FiF G209Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AmoSL-52/15 PPoužívanie jazykaFIF G127Orgoňová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSLLV/A-muSL-02/22 SSlovenská literatúra 20. storočia 2FIF G218Garay Kročanová13.02.2023 - 12.05.2023
17:50-19:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AbpSK-74/19 SRuština pre slovakistov 4FiF G209Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSLLV/A-moSL-68/22 SSlovenská literatúra 20. storočia v divadle a filmeFIF G123Koliová13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSLLV/A-muSL-02/22 PSlovenská literatúra 20. storočia 2FIF G127Garay Kročanová13.02.2023 - 12.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-038/22 PKomplexná humánna geografia v ére globalizáciePRIF B1 307, PRIF CH2 130Horňák, Rusnák, Bleha, Buček, Plešivčákvýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KFGGI/N-mZFG-154/22 PGeoekológia a krajinné syntézyPRIF B1 307, PRIF CH2 130Matečnývýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:45TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-mUGE-103/22 SDidaktika geografie (2)PRIF B1 526, PRIF CH2 117Karolčíkvýučba začne v miestnosti B1-52613.02.2023 - 05.05.2023
08:10-09:40BLK (22.03.2023) PriF.KEGD/N-mESG-034/22 CGeografia a verejná politikaPRIF CH1 008Plešivčák13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-034/22 PGeografia a verejná politikaPRIF CH1 008Buček13.02.2023 - 05.05.2023
Št
08:10-09:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KRGRR/N-mZRG-102/22 PGeopolitický vývoj sveta po roku 1945PRIF B1 528Gurňák13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-10:35TYZ (od 16.02.2023) PriF.KFGGI/N-mZFG-153/22 PKartografia, GIS a DPZPRIF XXXMičietová, Benová, Feciskanin, KožuchONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-AmoSO-22/22 PSociológia detstva a mladostiFIF N425Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-AmoSO-22/22 SSociológia detstva a mladostiFIF N425Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 16.02.2023) FiF.KŽ/A-moZU-153/22 PMediálna výchovaFIF S3Hacek13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 16.02.2023) FiF.KŽ/A-moZU-153/22 SMediálna výchovaFIF S3Hacek13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSJ/A-AmoSL-62/15 SDynamické tendencie v slovenčineFiF G209Muziková13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSJ/A-AmuSL-60/15 SModerné koncepcie vo vyučovaní SJFiF G209Muziková13.02.2023 - 12.05.2023
14:00-15:30N.T (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-038/22 CKomplexná humánna geografia v ére globalizáciePRIF B1 540, PRIF CH2 118Rusnákvýučba začne v miestnosti B1-54013.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KDPP/N-mUGE-106/22 SVyučovanie geografie s podporou digitálnych technológiíPRIF B1 319, PRIF CH2 319Mázorovávýučba začne v PRIF B1-31913.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KFGGI/N-mZFG-153/22 CKartografia, GIS a DPZPRIF XXXBenová, Pelech, Kožuch, MoravčíkONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
09:55-11:25TYZ (od 17.02.2023) FiF.KSJ/A-AmuSL-51/22 SLingvistická pragmatikaFIF G25Bohunická13.02.2023 - 12.05.2023
15:10-16:40TYZ (od 17.02.2023) FiF.KPg/A-muSZ-001/22 PPedagogická diagnostikaFIF S3Wiegerová, Gavora13.02.2023 - 12.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Nezaradené akcie