Rozvrh hodín
2mUTG2* - učiteľstvo telesnej výchovy a geografie - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
11:30-12:15TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEGD/N-mUGE-016/22 PÚvod do populačnej a rodinnej politikyPRIF CH1-B1 13Bleha13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:05TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEGD/N-mUGE-016/22 CÚvod do populačnej a rodinnej politikyPRIF CH1-B1 13Bleha13.02.2023 - 05.05.2023
Ut
15:40-17:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KRGRR/N-mZRG-086/22 PAktuálne trendy v geografiiPRIF B1 528Šveda, Križan13.02.2023 - 05.05.2023
St
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Nezaradené akcie