Rozvrh hodín
1buANGE* - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
09:05-10:35TYZ (od 13.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-02/15 SFonetika a fonológiaFIF G127Borošová13.02.2023 - 12.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-029/22 PGeoinformatika pre humánnu geografiu a demografiuPRIF XXXBačíkONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-15:35TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-029/22 CGeoinformatika pre humánnu geografiu a demografiuPRIF XXXBačíkONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-108/22 PAntická filozofiaFIF N315Kalaš13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 13.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-108/22 SAntická filozofiaFIF N315Kalaš13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-02/15 SFonetika a fonológiaFIF G104Borošová13.02.2023 - 12.05.2023
Ut
08:10-09:40BLK (14.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-030/22 CMoc, priestor a konflikt - základy politickej geografie a geopolitikyPRIF CH1 008Plešivčák13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-99/22 SKapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2FIF S2Kákošová13.02.2023 - 12.05.2023
16:55-17:40TYZ (od 14.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-203/22 SDejiny a reálie USAFIF G127Pecina13.02.2023 - 12.05.2023
St
07:20-08:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KJ/A-boCJ-032/22 COdborná nemčina 2FIF S427Zolcerová13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-109/22 PNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-109/22 SNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:05TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-110/22 PStredoveká a renesančná filozofiaFIF S519Chabada13.02.2023 - 12.05.2023
15:10-15:55TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-110/22 SStredoveká a renesančná filozofiaFIF S519Chabada13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-16:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KE/A-buSZ-113/15 PÚvod do estetiky pre neestetikov 2FIF G24Hamar13.02.2023 - 12.05.2023
16:55-17:40TYZ (od 15.02.2023) FiF.KE/A-buSZ-113/15 SÚvod do estetiky pre neestetikov 2FIF G24Hamar13.02.2023 - 12.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-030/22 PMoc, priestor a konflikt - základy politickej geografie a geopolitikyPRIF CH1 008Buček13.02.2023 - 05.05.2023
Št
09:05-10:35TYZ (od 16.02.2023) FiF.KPs/A-buSZ-105/22 SPsychológia pre učiteľov 2FIF G24Herényiová, Demkaninová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 16.02.2023) FiF.KAA/A-buAN-203/22 SDejiny a reálie USAFIF G110Pecina13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-111/22 SFilozofia 19. a 20. storočiaFIF N315Višňovský13.02.2023 - 12.05.2023
17:20-18:50P.T (od 23.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-056/22 CSpoločnosť, ekonomika, priestorHorňák, Bučeková, Buček, Klobučníkvýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
13:10-13:55TYZ (od 16.02.2023) PriF.KRGRR/N-bUGE-035/22 PZáklady politickej a regionálnej geografie pre učiteľovGurňákvýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
14:00-14:45TYZ (od 16.02.2023) PriF.KRGRR/N-bUGE-035/22 CZáklady politickej a regionálnej geografie pre učiteľovGurňákvýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-035/22 CÚvod do priestorových štatistických analýzPRIF CH1 008Ďurček, Nováková13.02.2023 - 05.05.2023
17:20-19:35N.T (od 16.02.2023) PriF.KFGGI/N-bUGE-024/22 CMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B1 435Zaujec13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-14:45TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-035/22 PÚvod do priestorových štatistických analýzPRIF CH1 008Ďurček, Nováková13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-17:05TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-056/22 PSpoločnosť, ekonomika, priestorHorňák, Bučeková, Buček, Klobučníkvýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
Pi
08:10-10:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KFGGI/N-bUGE-024/22 PMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B1 435Trizna13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KEGD/N-bUGE-013/22 PEkonomická geografiaPRIF B1 435Horňák, Rusnák13.02.2023 - 05.05.2023
13:25-14:55TYZ (od 17.02.2023) FiF.KPs/A-buSZ-105/22 PPsychológia pre učiteľov 2FIF G127Čechová13.02.2023 - 12.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGP/N-bUGE-007/22 PZáklady geológiePRIF G 203Pivko13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20BLK (17.02.2023) PriF.KGP/N-bUGE-008/22 CCvičenia z geológiePRIF G 213PivkoCvičenia budú prebiehať iba v prvej polovici semestra.13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00