Rozvrh hodín
3upINBI* - učitežstvo informatiky a biológie - (Učitežské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KDPP/N-bUBI-001/22 PDidaktika biológieNagyovávýučba bude prebieha na UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KŽFE/N-bUBI-024/22 PFyziológia živočíchov a človeka 2PRIF XXXKršková, HerichováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Ut
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEk/N-bBEK-051/22 CHydrobiológia 2PRIF B2 407A13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-bBZO-085/22 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 302, PRIF CH2 129Miklós, Országhovávýučba začne v miestnosti B2-30213.02.2023 - 05.05.2023
St
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEk/N-bUBI-050/22 PEvolúcia ekosystémov pre učitežovPRIF B2 407AČerňanský, Klembara13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KŽFE/N-bBFE-007/22 PChronobiológiaZeman, Herichovávýučba prebieha vo FIIT -1.4013.02.2023 - 05.05.2023
13:10-13:55TYZ (od 15.02.2023) PriF.KŽFE/N-bBFE-007/22 SChronobiológiaStebelová, Herichovávýučba prebieha vo FIIT -1.4013.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-bUBI-001/22 SDidaktika biológiePRIF B1 540, PRIF CH2 118Nagyovávýučba začne v miestnosti B1-54013.02.2023 - 05.05.2023
Št
11:30-13:00TYZ (od 16.02.2023) FMFI.KDMFI+KAG/1-UXX-932/22 SSeminár k bakalárskej práci (2)FMFI I 032Demkanin, Bátorová, Tomcsányiová, Dillingerová13.02.2023 - 12.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 16.02.2023) FMFI.KAI/1-AIN-406/22 KKognitívne vedy: jazyk a kogníciaRybáronline13.02.2023 - 12.05.2023
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Nezaradené akcie