Rozvrh hodín
3buBISL* - učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
07:20-08:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KJ/A-boCJ-054/22 CNemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 2.2FIF G25Zolcerová13.02.2023 - 12.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KDPP/N-bUBI-001/22 PDidaktika biológieNagyovávýučba bude prebiehať na UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 13.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-108/22 PAntická filozofiaFIF N315Kalaš13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 13.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-108/22 SAntická filozofiaFIF N315Kalaš13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KSJ/A-AbpSK-61/15 SLexikálna interpretácia textu a prekladFIF G411Zoller13.02.2023 - 12.05.2023
07:20-08:50TYZ (od 13.02.2023) FiF.KJ/A-boCJ-052/22 CNemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 1.2FIF G16Schwarzbacher13.02.2023 - 12.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KŽFE/N-bUBI-024/22 PFyziológia živočíchov a človeka 2PRIF XXXKršková, HerichováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-16:15TYZ (od 13.02.2023) PriF.KŽFE/N-bUBI-024/22 CFyziológia živočíchov a človeka 2PRIF CH1 25113.02.2023 - 05.05.2023
Ut
07:20-08:50TYZ (od 14.02.2023) FiF.KJ/A-boCJ-052/22 CNemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 1.2FIF G25Schwarzbacher13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSJ/A-AbuSL-55/15 SDejiny spisovnej slovenčinyFIF G25Muziková13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-99/22 SKapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2FIF S2Kákošová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:05TYZ (od 14.02.2023) FiF.KPg/A-buSZ-017/22 PŠkolský manažmentFIF S2Sejčová13.02.2023 - 12.05.2023
09:05-10:35TYZ (od 14.02.2023) FiF.KSJ/A-AbuSL-62/15 SJazyková kultúraFiF G209Horváth13.02.2023 - 12.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEk/N-bBEK-051/22 CHydrobiológia 2PRIF B2 407A13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KZ/N-bBZO-085/22 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 302, PRIF CH2 129Miklós, Országhovávýučba začne v miestnosti B2-30213.02.2023 - 05.05.2023
St
07:20-08:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KJ/A-boCJ-052/22 CNemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 1.2FIF G16Schwarzbacher13.02.2023 - 12.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEk/N-bUBI-050/22 PEvolúcia ekosystémov pre učiteľovPRIF B2 407AČerňanský, Klembara13.02.2023 - 05.05.2023
10:50-12:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AbpSK-72/18 SRuština pre slovakistov 2FiF G209Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 15.02.2023) FiF.KKIV/A-boIS-080/22 SDigitálna gramotnosť vo vzdelávaníFIF N417Hrdináková, Mirga13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:05TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-110/22 PStredoveká a renesančná filozofiaFIF S519Chabada13.02.2023 - 12.05.2023
15:10-15:55TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-110/22 SStredoveká a renesančná filozofiaFIF S519Chabada13.02.2023 - 12.05.2023
16:05-16:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KE/A-buSZ-113/15 PÚvod do estetiky pre neestetikov 2FIF G24Hamar13.02.2023 - 12.05.2023
16:55-17:40TYZ (od 15.02.2023) FiF.KE/A-buSZ-113/15 SÚvod do estetiky pre neestetikov 2FIF G24Hamar13.02.2023 - 12.05.2023
17:50-19:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AbpSK-74/19 SRuština pre slovakistov 4FiF G209Kazharnovich13.02.2023 - 12.05.2023
10:50-11:35TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-109/22 PNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková13.02.2023 - 12.05.2023
11:40-12:25TYZ (od 15.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-109/22 SNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 15.02.2023) FiF.KPA/A-boPE-045/19 PVybrané kapitoly zo života a diela J. A. KomenskéhoFIF G24Medveďová13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 15.02.2023) FiF.KPA/A-boPE-045/19 SVybrané kapitoly zo života a diela J. A. KomenskéhoFIF G24Medveďová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 15.02.2023) FiF.KSJ/A-AbuSL-60/15 SVývin slovenského jazyka a nárečíFiF G209Ondrejčiková13.02.2023 - 12.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KDPP/N-bUBI-001/22 SDidaktika biológiePRIF B1 540, PRIF CH2 118Nagyovávýučba začne v miestnosti B1-54013.02.2023 - 05.05.2023
13:10-13:55TYZ (od 15.02.2023) PriF.KŽFE/N-bBFE-007/22 SChronobiológiaStebelová, Herichovávýučba prebieha vo FIIT -1.4013.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KŽFE/N-bBFE-007/22 PChronobiológiaZeman, Herichovávýučba prebieha vo FIIT -1.4013.02.2023 - 05.05.2023
Št
07:20-08:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KJ/A-boCJ-052/22 CNemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 1.2FIF G25Schwarzbacher13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-13:20TYZ (od 16.02.2023) FiF.KFDF/A-boFI-905/22 PRodové štúdiáFIF S519Szapuová13.02.2023 - 12.05.2023
13:25-14:10TYZ (od 16.02.2023) FiF.KFDF/A-boFI-905/22 SRodové štúdiáFIF S519Szapuová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KFDF/A-buSZ-111/22 SFilozofia 19. a 20. storočiaFIF N315Višňovský13.02.2023 - 12.05.2023
07:20-08:50TYZ (od 16.02.2023) FiF.KJ/A-boCJ-054/22 CNemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 2.2FIF N315Zolcerová13.02.2023 - 12.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 16.02.2023) FMFI.KDMFI+KAG/1-UXX-932/22 SSeminár k bakalárskej práci (2)FMFI I 032Demkanin, Bátorová, Tomcsányiová, Dillingerová13.02.2023 - 12.05.2023
14:20-15:05TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-boSO-101/22 PZáklady sociológie pre nesociológovFIF S2Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
15:10-15:55TYZ (od 16.02.2023) FiF.KS/A-boSO-101/22 SZáklady sociológie pre nesociológovFIF S2Lubelcová13.02.2023 - 12.05.2023
12:35-14:05TYZ (od 16.02.2023) FiF.KSLLV/A-buSL-11/22 STextový seminár zo súčasnej slovenskej literatúryFIF G208Darovec13.02.2023 - 12.05.2023
14:50-17:50BLK (30.03.2023) PriF.KOrCh/N-bUBI-001/22 CCvičenie z organickej chémie pre učiteľov biológiePRIF CH2 403od 30.3.2023 (od 7. týždňa semestra)13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
10:50-12:20TYZ (od 17.02.2023) FiF.KPg/A-buSZ-017/22 SŠkolský manažmentFIF N314Sejčová, Pleschová13.02.2023 - 12.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Nezaradené akcie