Life Water and Health

Aktuality

 

PROCESSES, 2022 (Aktivita D.2)

Názov článku:
Design, Scale-Up, and Construction of Drinking Water Recarbonization Fluidized Bed Reactor System

Článok na stiahnutie (len v anglickom jazyku): PDF

 

37. MEDZINÁRODNÁ SEGH KONFERENCIA, Eldoret, Keňa, 2022 (AKTIVITA D2)

V dňoch 10. – 14. októbra 202 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie SEGH, kde prezentovali výsledky projektu.

Príspevky na stiahnutie (len v anglickom jazyku):

Improving vascular elasticity after starting to consume drinking water enriched with Ca and Mg, a case study, Slovak Republic

Proposal of new health risk assessment method for deficient essential elements in drinking water - case study of the Slovak Republic

Abstrakty príspevkov na stiahnutie (len v anglickom jazyku):

abstract_Cveckova-Rapant_37SEGH_Kenya 2022

abstract_Rapant et al_37SEGH_Kenya 2022 

 

Fotogaléria - konferencia

Fotogaléria exkurzia - Rosterman artisanal mine (remeselná baňa na zlato)

 

Záverečná konferencia v rámci projektu LIFE - WATER and HEALTH (aktivita D.2)

10. november 2022, Prif UK Bratislava

Cieľ: Prezentácia rekarbonizačného reaktora na úpravu pitnej vody na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou. Prezentácie sa zúčastnilo 15 účastníkov.

Viac info

 

XXVIII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE (aktivita D2)

26. – 28. 09. 2022, Nový Smokovec

V dňoch 26. – 28. 09. 2022 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili na XXVIII. vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“, organizovanej Slovenskou spoločnosťou hygienikov, kde prezentovali projekt.

Viac info

 

MY ZVOLENSKO-PODPOLIANSKE NOVINY (Aktivita D. 1)

27.september 2022

Názov článku: Z obyčajnej vody sa stala zázračná, predlžuje život (Výsledok experimentu prekvapil aj samotných vedcov)

 

Hlavné správy TV Markíza (19:30), aktivita D.1

27. august 2022

Relácia: Prelomový objav slovenských vedcov. Objavili niečo ako elixír mladosti.

Relácia: V obci zmenili vodu

 

Aktivita C.4 Monitorovanie hodnotenia LIFE cyklu

Stručná správa – Environmentální hodnocení rekarbonizačních reaktorů pitné vody pro vodní zdroj v obci Devičie a v obci Kokava nad Rimavicou

Na stiahnutie: (pdf)

 

Informačný míting pre vodohospodárov na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou (Aktivita D.1)

14. jún 2022

Cieľ: Prezentácia rekarbonizačného reaktora na úpravu pitnej vody na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou. Prezentácie sa zúčastnilo 15 účastníkov.

Leták

Fotogaléria

 

PITNÁ VODA 2022 (Aktivita D.2)

Zborník prednášok

Názov článku:
Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg, Devičie

Článok na stiahnutie: PDF

Názov článku:
Vplyv chemického zloženia podzemnej/pitnej vody na zdravotný stav obyvateľov SR

Článok na stiahnutie: PDF

Názov článku:
Zdravotný stav obyvateľov SR v závislosti od rôznej tvrdosti vody

Článok na stiahnutie: PDF

 

Odborná konferencia PITNÁ VODA 2022 (Aktivita D.2)

23.-26. máj 2022, Tábor, Česká republika

Členovia riešiteľského kolektívu sa zúčastnili na odbornej konferencii PITNÁ VODA 2022, kde prezentovali čiastkové výsledky projektu.

Prezentácie na stiahnutie:

Cvečková-Letkovičová Zdravotný stav obyvateľov SR v závislosti od rôznej tvrdosti vody

Rapant-Cvečková Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg, Devicie

Rapant-Cvečková Vplyv chemického zloženia podzemnej-pitnej vody na zdravotný stav obyvateľov SR

Fotogaléria

 

Informačný míting pre environmentalistov na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou (Aktivita D.2)

9. máj 2022

Cieľ: Prezentácia rekarbonizačného reaktora na úpravu pitnej vody na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou. Prezentácie sa zúčastnilo 35 účastníkov.

Leták

Fotogaléria

 

JOURNAL OF WATER AND HEALTH (Aktivita D.2)

Názov článku:
Enrichment of drinking water with Ca a Mg by a fluidized bed recarbonization reactor: a case study of Devičie, Slovak Republic

Článok na stiahnutie: PDF

 

Workshop 2022 (aktivita B. 3)

8. apríl 2022, Senec

Pozvánka: pozvánka workshop apríl 2022

Viac info

 

GEOCHÉMIA 2021 (Aktivita D. 2)

06. - 07. apríl 2022, Senec

Členovia riešiteľského kolektívu sa zúčastnili na vedeckej konferencii GEOHÉMIA 2021, kde prezentovali čiastkové výsledky projektu.

Rapant_et_al_Obohacovanie o Ca a Mg_Devičie

Cveckova_et_al_poster_Rozdiely v arteriálnom veku obyvateľov

Fotogaléria

 

TV Regina (16:30) (Aktivita D.1)

1. február 2022

Relácia: V Kokave nad Rimavicou pijú zdravšiu vodu

 

III. Zasadnutie Riadiaceho výboru

január 2022

Prezentácia projektu LIFE 17 ENV/SK/000036 (pdf)

 

Aktivita C. 1 - Monitorovanie obsahu Ca a Mg v dvoch rekarbonizovaných zdrojoch pitnej vody

Stručná správa: Monitorovanie obsahu Ca a Mg v dvoch vodných zdrojoch s rekarbonizáciou pitnej vody (šesť mesiacov po zahájení rekarbonizácie)

Na stiahnutie: (pdf)

 

AKTUÁLNE TRENDY GEOCHEMICK0HO ŠTÚDIA V GEOCHEMICKOM PROSTREDÍ
Vedecký zborník (aktivita D.2)

Názov článku:
Rekarbonizácia pitnej vody, prípadová štúdia Devičie, Slovenská republika

Článok na stiahnutie: PDF

 

GEOCHÉMIA, 2021
Zborník vedeckých prác. (aktivita D.2)

Názov článku:
Rozdiely v arteriálnom veku obyvateľov v závislosti od rôznej tvrdosti vody.

Článok na stiahnutie: PDF 

Názov článku:
Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg v obci Devičie.

Článok na stiahnutie: PDF

 

VODNÉ SPRÁVY (Aktivita D.1)

12. júl 2021

Článok online: Slovensko je veľmocou minerálnych vôd

 

Newsletter

Newsletter 3/2021 (PDF)

 

Aktivita B.4 Biomonitoring

Stručná správa – Meranie pružnosti (tuhosti) ciev v obciach s rôznou tvrdosťou vody

Na stiahnutie: (pdf)

 

Vedecký seminár Cambelove dni 2021 (Aktivita D.2)

Banská Štiavnica

V dňoch 7. - 9. septembra 2021 sa členovia riešiteľského kolektívu zúčastnili vedeckého seminára "Prieskum a výskum geologického prostredia - nové poznatky, možnosti a výzvy", kde prezentovali čiastkové výsledky projektu.

Rozdiely v arteriálnom veku v obciach s rôznou tvrdosťou vody

Rekarbonizácia pitnej vody v obci Devičie

Fotogaléria

 

Monitorovacia správa na projekte - august 2021 (aktivita E.)

Na stiahnutie: Monitorovacia správa

 

SPRÁVY TA3 (19:00), aktivita D.1

8. august 2021

Relácia: Obyvatelia Kokavy nad Rimavicou budú piť zdravšiu vodu do prevádzky spustili rekarbonizačný reaktor

 

Aktivita B.6 Inštalácia dvoch prototypov do skúšobnej prevádzky

Uvedenie fluidného rekarbonizačného reaktora na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou do dočasnej prevádzky - 12. júl 2021

(Fotogaléria)

 

PITNÁ VODA 2020 - 2021 (aktivita D.2)

Tábor, Česká republika

Pitná voda 2020-2021.pdf

Príspevky z 15. konferencie PITNÁ VODA (elektronický zborník)

 

Aktivita B.6 Inštalácia dvoch prototypov do skúšobnej prevádzky

Uvedenie fluidného rekarbonizačného reaktora na vodnom zdroji Devičie do dočasnej prevádzky - 25. jún 2021

(Fotogaléria)

 

Hlavné správy TV Markíza (19:30) aktivita D.1

28. jún 2021

Relácia: Budú piť zdravšiu vodu

 

Hlavné správy TV Markíza (19:30) aktivita D.1

4. jún 2021

Relácia: Merali pružnosť ciev

 

Prvé televízne noviny TV Markíza (17:00) aktivita D.1

4. jún 2021

Relácia: Merali pružnosť ciev

 

Aktivita B.6 Inštalácia dvoch prototypov do skúšobnej prevádzky

Fotovoltaický systém pre vodný zdroj v obci Devičie a pre vodný zdroj v obci Kokava nad Rimavicou

Na stiahnutie: (pdf)

 

Aktivita B.5 Konštrukcia prototypov

Technická dokumentácia k výrobe zariadenia na rekarbonizáciu pitnej vody na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou

Na stiahnutie: (pdf)

 

Aktivita D. 1 - Šírenie informácií a komunikačné činnosti pre širokú verejnosť a zainteresované strany

Vyhodnotenie dotazníkov o informovanosti občanov obce Devičie a obce Kokava nad Rimavicou o rekarbonizácii vodného zdroja pitnej vody v ich obci za účelom obohatenia o vápnik a horčík

Na stiahnutie: (pdf)

 

GEOCHÉMIA, 2020

Zborník vedeckých prác. (aktivita D.2)

Názov článku:
Riziková analýza pre deficitné esenciálne prvky.

Článok na stiahnutie: PDF

 

II. Zasadnutie Riadiaceho výboru

3. december 2020

Prezentácia projektu LIFE 17 ENV/SK/000036 (pdf)

 

Aktivita B.4 Biomonitoring

Stručná správa – Metodika a výsledky merania arteriálnej tuhosti

Na stiahnutie: (pdf)

Stručná správa – Zhodnotenie chemických analýz miestne pestovanej zeleniny

Na stiahnutie: (pdf)

 

MY Zvolensko-podpolianske noviny

13. - 19. október 2020

Článok PDF: Úmrtnosť majú vyššiu ako priemer

Článok online: Úmrtnosť majú vyššiu ako priemer

 

Mid-term report

október 2020

na stiahnutie (len v anglickom jazyku): pdf