Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Life Water and Health

HOME

Vítame Vás na internetovej stránke projektu LIFE+
"LIFE – WATER and HEALTH"

 

AKTUALITY


Aktivita B.4 Biomonitoring

Stručná správa – Metodika a výsledky merania arteriálnej tuhosti

Na stiahnutie: (pdf)

 

Aktivita B.5 Konštrukcia prototypov

Stručná správa – Technická dokumentácia o vyrobených prototypoch

Na stiahnutie: (pdf)

 

Aktivita B.3 Laboratórne testy

Stručná správa – Schválenie typov hornín vybraných na základe laboratórnych skúšok s osvedčením na použitie v procese úpravy pitnej vody (pdf)

Stručná správa – Certifikáty horninových materiálov používaných na rekarbonizáciu pitnej vody (pdf)

 

Vysokoškolská učebnica APLIKOVANÁ MEDICÍNSKA GEOCHÉMIA (aktivita D2)

Viac info

 

I. Zasadnutie Riadiaceho výboru

Viac info

 

GEOCHÉMIA 2019 (aktivita D.2) - príspevok a fotogaléria

Viac info

 

GEOCHÉMIA, 2019 (ZBORNÍK) (aktivita D. 2)

Na stiahnutie: Odraz rôznej tvrdosti vody v zdravotnom stave obyvateľov Slovenskej republiky

 

Monitorovacia správa o činnosti na projekte apríl - október 2019

Na stiahnutie: Monitorovacia správa

 

Aktivita B.3 Laboratórne testy

Výber vhodných horninových typov pre rekarbonizáciu vody

Správa na stiahnutie (I. etapa) (pdf)

Správa na stiahnutie (II. etapa) (pdf)

 

Medzinárodná konferencia o vede a výžive potravín, Rím, Taliansko (aktivita D. 2)

V dňoch 23. – 25. október 2019 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie o vede a výžive potravín (Magnus Gorpus), kde prezentovali projekt.

Viac info

 

Správy v sekcii Čiastočné výsledky Aktivta B.1

Stručná správa – Riziková analýza
Stručná správa – Charakteristika zdravotného stavu v obciach s rôznou tvrdosťou vody (Súhrn. Celé znenie správy je uvedené ako príloha – epidemiologická štúdia)
Príloha: Porovnanie obcí s tvrdou a mäkkou vodou – epidemiologická štúdia

Viac info

 

XXVII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE

V dňoch 23. – 25. september 2019 sa v Novom Smokovci konala XXVII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE (aktivita D2)

Viac info

 

Správy v sekcii Čiastočné výsledky

Aktivta B.1 Riziková analýza
Aktivita B.3 Laboratórne testy
Aktivita B.2 Výber dvoch vodných zdrojov pitnej vody na rekarbonizáciu vody

Viac info

 

35. Medzinárodná SEGH konferencia, Manchester, Spojené kráľovstvo, 2019 (aktivita D. 2)

V dňoch 1. – 5. júla 2019 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie SEGH, kde prezentovali projekt.

Viac info

 

Dňa 11. júna 2019 sa uskutočnil na PRIF UK v Bratislave MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP „Rekarbonizácia pitných vôd a predpokladané zdravotné účinky“ (aktivita B.3)

Viac info o workshope


International Journal of Environmental Research and Public Health

Názov článku:
Hard Water, More Elastic Arteries: A Case Study from Krupina District, Slovakia

Článok na stiahnutie (len v angličtine): Rapant_et_all_2019_IJERPH


Monitorovacia správa (marec 2019)

Na stiahnutie: Monitorovacia správa


MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP „Rekarbonizácia pitných vôd a predpokladané zdravotné účinky“ (aktivita B. 3)

11. jún 2019

Pozvánka: pozvanka_workshop_jun2019

Cirkulár


Hlavné správy TV Markíza (19:30) (aktivita D. 1)
18. december 2018

Relácia: Zloženie vody môže ovplyvniť dĺžku života. Ako sú na tom naše vodovody?


GEOCHÉMIA 2018 (aktivita D.2)

Príspevok na konferencii organizovanej v dňoch 05. –06. decembra 2018, Bratislava, Slovenská republika 2018.

Prezentácia na stiahnutie: poster geochemia 2018