Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Life Water and Health

HOME

Vítame Vás na internetovej stránke projektu LIFE+
"LIFE – WATER and HEALTH"

 

AKTUALITY


35. Medzinárodná SEGH konferencia, Manchester, Spojené kráľovstvo, 2019 (aktivita D. 2)

V dňoch 1. – 5. júla 2019 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie SEGH, kde prezentovali projekt.

Viac info

 

Dňa 11. júna 2019 sa uskutočnil na PRIF UK v Bratislave MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP „Rekarbonizácia pitných vôd a predpokladané zdravotné účinky“ (aktivita B.3)

Viac info o workshope


International Journal of Environmental Research and Public Health

Názov článku:
Hard Water, More Elastic Arteries: A Case Study from Krupina District, Slovakia

Článok na stiahnutie (len v angličtine): Rapant_et_all_2019_IJERPH


Monitorovacia správa (marec 2019)

Na stiahnutie: Monitorovacia správa


MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP „Rekarbonizácia pitných vôd a predpokladané zdravotné účinky“ (aktivita B. 3)

11. jún 2019

Pozvánka: pozvanka_workshop_jun2019

Cirkulár


Hlavné správy TV Markíza (19:30) (aktivita D. 1)
18. december 2018

Relácia: Zloženie vody môže ovplyvniť dĺžku života. Ako sú na tom naše vodovody?


GEOCHÉMIA 2018 (aktivita D.2)

Príspevok na konferencii organizovanej v dňoch 05. –06. decembra 2018, Bratislava, Slovenská republika 2018.

Prezentácia na stiahnutie: poster geochemia 2018