Uplatnenie absolventov

Absolventi katedry sa dlhodobo uplatňujú v oblasti životného prostredia, či už

 

 

V prípade záujmu je pre študentov možné dohodnúť krátkodobé pôsobenie v niektorej z uvedených organizácií vo forme stáže, počas ktorých by sa mohli bližšie zoznámiť s konkrétnou problematikou, prípadne sa zúčastniť terénnych prác.