Študijné materiály

Cvečková, Rapant (2021) Základy kúpeľníctva

Rapant, Jurkovič, Fajčíková, Cvečková (2009) Aplikovaná environmentálna geochémia

Frankovská, Slaninka, Kordík a kolektív (2010) Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží

Milička (2016) Biogeochémia

Šottník, Jurkovič, Hiller, Kordík, Slaninka (2015) Environmentálne záťaže

Milička (2009) Environmentálna geochémia (Vplyv niektorých antropogénnych zložiek na globálne zmeny životného prostredia)

Tóth, Macek, Lánczos (2020) Geochémia znečistených vôd rôznej genézy

Hiller, Čerňanský, Tatarková (2011) Sorpcia priemyselných organických látok v pôdach a sedimentoch

Hiller (2011) Zbierka riešených úloh z fyzikálnej geochémie

Khun (XXXX) Medicínska geochémia

Milička (XXXX) Netradičné zdroje uhľovodíkov

Milička (XXXX) Organická geochémia

Čurlík, Jurkovič (2012) Pedogeochémia

Hiller (2007) Termodynamika v geovedách