Vedecké podujatia a semináre

  Naša katedra každý rok organizuje medzinárodné odborné semináre "Geochémia" a "Cambelove dni", kde sú prezentované najnovšie poznatky z geochemickej problematiky rôznych vedeckých zameraní, orientovaných na základný výskum, ako aj výsledky z aplikovaného výskumu a prieskumu životného prostredia.