Prednáška Nakladanie s odpadmi na Slovensku

Katedra geochémie PRIF UK
a Slovenská asociácia geochemikov (SAGCH)

vás srdečne pozývajú na prednášku:
RNDr. Michal Sebíň, PhD. (NATUR-PACK, a.s.)
Nakladanie s odpadmi na Slovensku

ktorá sa uskutoční dňa 29.11.2023 o 9:00
v Prezentačnom centre AMOS PriF UK.

Prednáška v trvaní cca 1 hodina + diskusia.

Kontakt:
doc. RNDr. Lubomir Jurkovic, PhD.
Head of Department of Geochemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynska dolina, Ilkovicova 6, G-239
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic
phone: (+421) 2 60296 223

Plagát

Plagát [.pdf]   [.jpg]