Cambelove dni

Keď profesor Cambel v decembri roku 1969 zakladal na Prírodovedeckej fakulte UK samostatnú katedru geochémie, nemohol tušiť, že to bude až do dnešných dní jediná geochemická katedra na Slovensku. Po päťdesiatich rokoch katedra pokračuje vo výskumoch a vzdelávaní a to aj vďaka vedeckej konferencie - CAMBELOVE DNI -, kde sa jednak spomína na významného profesora Cambela a po druhé výskumníci tu majú možnosť interpretovať aktuálne geologické a environmentálne problémy v rámci geochemického výskumu.