Informácie pre študentov

Milí študenti,

 

Katedra geochémie každý rok ponúka zaujímavé témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Práce tematicky nadväzujú na naše výskumné aktivity a projekty a ich výsledky sú aplikovateľné v praxi.

Konkrétne témy nájdite v menu na ľavej lište.

V prípade záujmu napíšte/navštívte konkrétneho učiteľa.

Pokiaľ sa zaujímate o tému, ktorú ste tu nenašli, alebo máte inú požiadavku, kontaktujte:

Mgr. Tomáš Faragó, PhD., tomas.faragouniba.sk, v miestnosti G-238.