Témy diplomových prác

Témy diplomových prác 2021/2022

Hlavné a stopové chemické prvky v pôdach detských ihrísk (Bratislava)

vedúci: prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Štúdium podmienok stability fixovaných substrátov v kontaminovaných pôdach v premyvnom režime

vedúci: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Odstraňovanie chlórovaných uhľovodíkov z podzemných vôd aplikáciou nanoželeza a elektrického prúdu (modelová lokalita)

vedúci: Mgr. Roman Tóth, PhD.

Simulácia biodegradácie ropného znečistenia v prostredí environmentálnych záťaží

vedúci: Mgr. Juraj Macek, PhD.

konzultant: Ing. Hana Horváthová, PhD. (Centrum environmentálnych služieb, s.r.o. Bratislava)

Sledovanie vplyvu environmentálnych záťaží na prírodné prostredie vo vybranej oblasti

vedúci: RNDr. Jozef Kordík, PhD. (ŠGÚDŠ Bratislava)

konzultant: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

                     Mgr. Michal Jankulár, PhD. (ŠGÚDŠ Bratislava)

Kyslíkový režim v priesakovom kanáli pozdĺž Hrušovskej zdrže

vedúci: Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.