PODUJATIA

Vitajte v sekcii „Podujatia“. Tu nájdete základné informácie o podujatiach organizovaných doma aj v zahraničí, kde aktívnou formou členovia kolektívu projektu LIFE – WATER and HEALTH prezentovali ciele, čiastkové výsledky projektu.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných podsekciách.
Všetky materiály zverejnené na internetovej stránke projektu sú voľne stiahnuteľné Jednotlivé podsekcie budú priebežne aktualizované počas celej doby riešenia projektu (2018-2022).