AFTER LIFE

MINERALIA SLOVACA

Názov článku:

The impact of increased calcium and magnesium content in drinking water on arterial stiff ness and the cardiovascular system in humans: A case study in Kokava nad Rimavicou, Slovak Republic

Vplyv zvýšeného obsahu vápnika a horčíka v pitnej vode na tuhosť ciev a kardiovaskulárny systém u ľudí: Prípadová štúdia v Kokave nad Rimavicou, Slovenská republika

Článok na stiahnutie (len v anglickom jazyku): pdf

 

 

TV MARKÍZA, relácia REFLEX 14. marec 2024 (už len na VOYO, cca 12:00min. začiatok vstupu)

Link: voyo.markiza.sk

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska, Dámsky klub, 29. 11. 2023

Rozhovor na tému:

Vplyv kvality pitnej vody na kvalitu našich ciev (cca 45:10 začiatok vstupu)

Link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057

Foto: 

Odborná konferencia so zameraním na primárnu starostlivosť o pacienta

Všeobecní lekári, zdravotné sestry, laboranti, farmaceuti

26. september 2023 Košice, počet účastníkov 200

3. október 2023 Trenčín, počet účastníkov 200

4. október 2023 Bratislava, počet účastníkov 200

Výsledky štúdie o vplyve pitia vody so zvýšeným obsahom Mg a Ca na kardiovaskulárny systém Na stiahnutie: pdf

 

 

Preventívna medicína

17. – 18. september 2023 Demänovská dolina, počet účastníkov 300 Výsledky štúdie o vplyve pitia vody so zvýšeným obsahom Mg a Ca na kardiovaskulárny systém

Na stiahnutie: pdf

 

 

 

Odborná konferencia so zameraním na primárnu starostlivosť o pacienta

Všeobecní lekári a zdravotné sestry

3. máj 2023 Košice, počet účastníkov 200

4. máj 2023 Banská Bystrica, počet účastníkov 200

10. máj 2023 Žilina, počet účastníkov 200

11. máj 2023 Bratislava, počet účastníkov 20

Výsledky štúdie o vplyve pitia vody so zvýšeným obsahom Mg a Ca na kardiovaskulárny systém

Na stiahnutie: pdf

 

 

Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska

5. – 7. máj 2023 Šamorín, počet účastníkov 1 100

Výsledky štúdie o vplyve pitia vody so zvýšeným obsahom Mg a Ca na kardiovaskulárny systém

 

Na stiahnutie: pdf

 

 

Medzinárodný deň sestier

12. máj 2023 Bratislava, počet účastníkov 300

Výsledky štúdie o vplyve pitia vody so zvýšeným obsahom Mg a Ca na kardiovaskulárny systém

Na stiahnutie: pdf

 

 

GEOCHÉMIA 2023 - vedecká konferencia

26.-28. apríl 2023, Stará Lesná - Vysoké Tatry

Prezentácie na stiahnutie:

ZMENA PRUŽNOSTI CIEV V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU Ca A Mg V PITNEJ VODE

KOĽKO DIAGNÓZ, MKCH JE OVPLYVNENÝCH OBSAHOM Ca a Mg V PITNEJ VODE

 

Fotogaléria

 

GEOCHÉMIA 2023, Zborník vedeckých prác

Článok na stiahnutie:

ZMENA PRUŽNOSTI CIEV V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU Ca A Mg V PITNEJ VODE

KOĽKO DIAGNÓZ, MKCH JE OVPLYVNENÝCH OBSAHOM Ca a Mg V PITNEJ VODE