VÝSLEDKY

Vitajte v sekcii „Výsledky“, kde Vás počas celej doby riešenia projektu LIFE – WATER and HEALTH budeme informovať o čiastkových ako aj finálnych výsledkoch projektu. V tejto sekcii zároveň nájdete všetky dokumenty (reporty), odovzdávané Európskej komisii za účelom poskytnutia prehľadu o stave riešenia projektu po odbornej aj finančnej stránke.

Všetky zverejňované materiály a dokumenty budú voľne stiahnuteľné.