DISEMINÁCIA

Vitajte v sekcii „Diseminácia“ projektu LIFE – WATER and HEALTH. Tu nájdete informácie o cieľoch a zameraní projektu prezentované doma i v zahraničí laickej aj odbornej verejnosti, formou prednášok, odborných publikácií, novinových článkov, TV relácií a pod.
Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných podsekciách.
Všetky materiály zverejnené na internetovej stránke projektu sú voľne stiahnuteľné. Jednotlivé podsekcie budú priebežne aktualizované počas celej doby riešenia projektu (2018-2022).