Administrácia projektu

III. Zasadnutie Riadiaceho výboru

január 2022

Prezentácia projektu LIFE 17 ENV/SK/000036 (pdf)

 

Monitorovacia správa na projekte - august 2021 (aktivita E.)

Na stiahnutie: Monitorovacia správa

 

II. Zasadnutie Riadiaceho výboru

3. december 2020

Prezentácia projektu LIFE 17 ENV/SK/000036 (pdf)

 

Monitorovacia správa o činnosti na projekte - júl 2020 (aktivita E. 1)

Na stiahnutie: Monitorovacia správa

 

I. Zasadnutie Riadiaceho výboru

9. december 2019

Zápis I. zasadnutia Riadiaceho výboru (pdf)
Prezenčná listina I. zasadnutia Riadiaceho výboru (pdf)
Prezentácia projektu LIFE 17 ENV/SK/000036 (pdf)

 

Monitorovacia správa o činnosti na projekte apríl - október 2019

Na stiahnutie: Monitorovacia správa

 

Monitorovacia správa (marec 2019)

Na stiahnutie: Monitorovacia správa

 

Správa o činnosti na projekte (september – december 2018) (aktivita E. 1):

Na stiahnutie: Sprava_cinnost_sept_dec2018