Publikácie

Záverečná monografia projektu (Aktivita D.2)

Názov monografie:
Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd

Záverečná monografia projektu na stiahnutie: PDF

V slovenskej verzii bola vydaná v tlačenej verzii aj online verzii.

 

 

Bakalárske práce, 2022 (Aktivita D.2)

Názov bakalárskej práce:
Vplyv koncentrácie Ca a Mg v podzemných vodách na zdravie obyvateľov Slovenskej republiky

Bakalárska práca na stiahnutie: PDF

Názov bakalárskej práce:
Vplyv deficitných obsahov Ca a Mg v pitnej vode na kardiovaskulárne ochorenia a pružnosť ciev obyvateľov Slovenskej republiky

Bakalárska práca na stiahnutie: PDF

 

PROCESSES, 2022 (Aktivita D.2)

Názov článku:
Design, Scale-Up, and Construction of Drinking Water Recarbonization Fluidized Bed Reactor System

Článok na stiahnutie (len v anglickom jazyku): PDF

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE
Zborník vedeckých prác. (aktivita D.2)

Názov článku:
Rekarbonizácia pitnej vody za účelom zlepšenia zdravotného stavu; Devičie

Článok na stiahnutie: PDF

 

PITNÁ VODA 2022 (Aktivita D.2)

Zborník prednášok

Názov článku:
Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg, Devičie

Článok na stiahnutie: PDF

Názov článku:
Vplyv chemického zloženia podzemnej/pitnej vody na zdravotný stav obyvateľov SR

Článok na stiahnutie: PDF

Názov článku:
Zdravotný stav obyvateľov SR v závislosti od rôznej tvrdosti vody

Článok na stiahnutie: PDF

Názov článku:
Proč nemá být pitná voda ani moc měkká, ani moc tvrdá?

Článok na stiahnutie: PDF

 

JOURNAL OF WATER AND HEALTH (Aktivita D.2)

Názov článku:
Enrichment of drinking water with Ca a Mg by a fluidized bed recarbonization reactor: a case study of Devičie, Slovak Republic

Článok na stiahnutie: PDF

 

AKTUÁLNE TRENDY GEOCHEMICK0HO ŠTÚDIA V GEOCHEMICKOM PROSTREDÍ
Vedecký zborník (aktivita D.2)

Názov článku:
Rekarbonizácia pitnej vody, prípadová štúdia Devičie, Slovenská republika

Článok na stiahnutie: PDF

 

GEOCHÉMIA, 2021
Zborník vedeckých prác. (aktivita D.2)

Názov článku:
Rozdiely v arteriálnom veku obyvateľov v závislosti od rôznej tvrdosti vody.

Článok na stiahnutie: PDF

 

Názov článku:
Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg v obci Devičie.

Článok na stiahnutie: PDF

 

GEOCHÉMIA, 2020
Zborník vedeckých prác. (aktivita D.2)

Názov článku:
Riziková analýza pre deficitné esenciálne prvky.

Článok na stiahnutie: PDF

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKA A ZDRAVIE.
Zborník vedeckých prác. (aktivita D.2)

Názov článku:
LIFE – WATER and HEALTH

Článok na stiahnutie: PDF

 

Názov článku:
Rozdiely v zdravotnom stave obyvateľov od rôznej tvrdosti vody

Článok na stiahnutie: PDF

 

Názov článku:
Vplyv potenciálne toxických prvkov na zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky

Článok na stiahnutie: PDF

 

INTERNATIONAL JOURNAL of Environmental Research and Public Health (Aktivita D.2)

Názov článku:
Proposal of New Health Risk Assessment Method for Deficient Essential Elements in Drinking Water - Case Study of Slovak Republic

Článok na stiahnutie (len v angličtine): PDF

 

ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH (Aktivita D.2)

Názov článku:
Differences in health status of Slovak municipalities supplied with drinking water of different hardness values

Článok na stiahnutie (len v angličtine): PDF

 

Regulatory Toxicology and Pharmacology (aktivita D. 2)

Regulations for calcium, magnesium or hardness in drinking water in the European Union member states

Článok na stiahnutie (len v angličtine): PDF

 

APLIKOVANÁ MEDICÍNSKA GEOCHÉMIA (aktivita D2)

Vysokoškolská učebnica
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave
Vydanie: prvé (2019)

Článok na stiahnutie: PDF

 

GEOCHÉMIA, 2019 (ZBORNÍK) (aktivita D. 2)

Názov článku:
Odraz rôznej tvrdosti vody v zdravotnom stave obyvateľov Slovenskej republiky

Článok na stiahnutie: PDF

 

International Journal of Environmental Research and Public Health

Názov článku:
Hard Water, More Elastic Arteries: A Case Study from Krupina District, Slovakia

Článok na stiahnutie (len v angličtine): Rapant_et_all_2019_IJERPH

 

VODA I JAVNA VODOOPSKRBA/WATER AND PUBLIC WATER SUPPLY, 2018 (ZBORNIK RADOVA/PROCEEDINGS) (aktivita D. 2)

Názov článku:
ISKUSTVA REPUBLIKE ČEŠKE U REGULIRANJU JAVNIH BAZENA/EXPERIENCE FROM REGULATION OF PUBLIC SWIMMING POOLS IN THE CZECH REPUBLIC

Článok na stiahnutie (len v angličtine): Kozisek –Kothan_SISAK_2018

 

GEOCHÉMIA, 2018 (ZBORNÍK) (aktivita D. 2)

Názov článku:
LIFE – Water and HEALTH

Článok na stiahnutie: GEOCHEMIA_2018