Prednášky

37. MEDZINÁRODNÁ SEGH KONFERENCIA, Eldoret, Keňa, 2022 (AKTIVITA D2)

V dňoch 10. – 14. októbra 202 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie SEGH, kde prezentovali výsledky projektu.

Príspevky na stiahnutie (len v anglickom jazyku):

Improving vascular elasticity after starting to consume drinking water enriched with Ca and Mg, a case study, Slovak Republic

Proposal of new health risk assessment method for deficient essential elements in drinking water - case study of the Slovak Republic

Abstrakty príspevkov na stiahnutie (len v anglickom jazyku):

abstract_Cveckova-Rapant_37SEGH_Kenya 2022

abstract_Rapant et al_37SEGH_Kenya 2022

 

Fotogaléria - konferencia

Fotogaléria exkurzia - Rosterman artisanal mine (remeselná baňa na zlato)

 

XXVIII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE (aktivita D2)

26. – 28. 09. 2022, Nový Smokovec

V dňoch 26. – 28. 09. 2022 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili na XXVIII. vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“, organizovanej Slovenskou spoločnosťou hygienikov, kde prezentovali projekt.

Prezentácie na stiahnutie:

Rapant - Cvečková: Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg vo vodných zdrojoch Devičie a Kokava nad Rimavicou

Rapant et al : Návrh metodiky pre výpočet zdravotného rizika z deficitného obsahu biogénnych prvkov

Fotogaléria

 

Odborná konferencia PITNÁ VODA 2022 (Aktivita D.2)

23.-26. máj 2022, Tábor, Česká republika

Členovia riešiteľského kolektívu sa zúčastnili na odbornej konferencii PITNÁ VODA 2022, kde prezentovali čiastkové výsledky projektu.

Prezentácie na stiahnutie:

Cvečková-Letkovičová Zdravotný stav obyvateľov SR v závislosti od rôznej tvrdosti vody

Rapant-Cvečková Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg, Devicie

František Kožíšek, Rapant-Cvečková Vplyv chemického zloženia podzemnej-pitnej vody na zdravotný stav obyvateľov SR

František Kožíšek, Proč nemá být pitná voda ani moc měkká, ani moc tvrdá?

Fotogaléria

 

GEOCHÉMIA 2021 (Aktivita D. 2)

06. - 07. apríl 2022, Senec

Členovia riešiteľského kolektívu sa zúčastnili na vedeckej konferencii GEOHÉMIA 2021, kde prezentovali čiastkové výsledky projektu.

Rapant_et_al_Obohacovanie o Ca a Mg_Devičie

Cveckova_et_al_poster_Rozdiely v arteriálnom veku obyvateľov

Fotogaléria

 

Vedecký seminár Cambelove dni 2021 (Aktivita D.2)

Banská Štiavnica

V dňoch 7. - 9. septembra 2021 sa členovia riešiteľského kolektívu zúčastnili vedeckého seminára "Prieskum a výskum geologického prostredia - nové poznatky, možnosti a výzvy", kde prezentovali čiastkové výsledky projektu.

Rozdiely v arteriálnom veku v obciach s rôznou tvrdosťou vody

Rekarbonizácia pitnej vody v obci Devičie

Fotogaléria

 

PITNÁ VODA 2020 - 2021 (aktivita D.2)

Tábor, Česká republika

Pitná voda 2020-2021.pdf

Príspevky z 15. konferencie PITNÁ VODA (elektronický zborník)

Prezentácie na stiahnutie:

Cvečková - Rozdiely v zdravotnom stave obyvateľov v závislosti od rôznej tvrdosti vody.pdf

Rapant - Vplyv Ca a Mg v podzemnej pitnej vode na zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky – kópia.pdf

Rapant - Vplyv tvrdosti pitnej vody na pružnosť ciev obyvateľov.pdf

 

Celofakultná prednáška - Človek ako súčasť prírody

2. október 2020, Prif UK Bratislava

Prezentácia na stiahnutie: Rapant október 2020

 

GEOCHÉMIA 2019 (aktivita D.2)

Príspevok na konferencii organizovanej v dňoch 03. –04. decembra 2019, Častá - Papiernička, Slovenská republika 2019.

Prezentácia na stiahnutie: Rozdiely v zdravotnom stave obyvateľov v závislosti od rôznej tvrdosti pitnej vody – od rôzneho geologického prostredia

Fotogaléria:

Prezentácia príspevkov

 

Medzinárodná konferencia o vede a výžive potravín, Rím, Taliansko (aktivita D. 2)

V dňoch 23. – 25. október 2019 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie o vede a výžive potravín (Magnus Gorpus), kde prezentovali projekt.

Príspevky na stiahnutie (len v anglickom jazyku):

Hard Water – More Elastic Arteries, A Case Study from Krupina District, Slovakia 
Impact of calcium and magnesium in drinking water on the health of inhabitants of the Slovak Republic 

Abstrakty príspevkov na stiahnutie (len v anglickom jazyku):

Zborník - abstrakt (pdf)

Fotogaléria:

Prezentácia – príspevkov

 

XXVII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE (aktivita D2)

23. – 25. september 2019, Nový Smokovec

 

V dňoch 23. – 25. 09. 2019 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili na XXVII. vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“, organizovanej Slovenskou spoločnosťou hygienikov, kde prezentovali projekt.

Prezentácia na stiahnutie:

Vplyv potenciálne toxických prvkov na zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky (prednáška 1)

Rozdiely v zdravotnom stave obyvateľov v závislosti od rôznej tvrdosti vody (prednáška 2)

LIFE – WATER and HEALTH (poster)

Fotogaléria:

Fotogaléria

 

35. Medzinárodná SEGH konferencia, Manchester, Spojené kráľovstvo, 2019 (aktivita D2)

V dňoch )1. – 5. júla 2019 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie SEGH, kde prezentovali projekt.

Príspevky na stiahnutie (len v anglickom jazyku):

Hard Water – More Elastic Arteries, A Case Study from Krupina District, Slovakia (prednáška 1)

Impact of Potential Toxix Elements on the Health Status of the Inhabitants in the Slovak Republic (prednáška 2)

LIFE – WATER and HEALTH (poster)

Abstrakty príspevkov na stiahnutie (len v anglickom jazyku):

abstrakt zborník

Fotogaléria

Fotogaléria

 

XXII. Konferencia WATER AND PUBLIC WATER SUPPLY (aktivita D2)

Príspevok na konferencii organizovanej v dňoch 02. –05. októbra 2018, Sisak, Chorvátsko.

Prezentácia na stiahnutie (len v angličtine): Kozisek_Sisak_2018

 

44nd ENDWARE meeting (aktivita D2)

Príspevok na mítingu organizovanom v dňoch 22. – 23. októbra 2018, Bruges, Belgicko.

Prezentácia na stiahnutie (len v angličtine): Kozisek_Bruges_2018

 

LIFE17 ENV KO Meeting (aktivita D2)

06. – 07. november 2018, Brusel, Belgicko

Prezentácia na stiahnutie (len v angličtine): KO_LIFE_17_ENV_SK_000036

Fotogaléria

 

GEOCHÉMIA 2018 (aktivita D2)

Príspevok na konferencii organizovanej v dňoch 05. –06. decembra 2018, Bratislava, Slovenská republika 2018.

Prezentácia na stiahnutie: poster geochemia 2018