Vývesná tabula

Vývesná tabuľa – obec Devičie

PDF - Vývesná tabula

Foto vývesná tabuľa - obec Devičie

Vývesná tabuľa - obec Devičie

 

Vývesná tabuľa – obec Kokava nad Rimavicou

PDF - Vývesná tabula

Foto vývesná tabuľa – obec Kokava nad Rimavicou

Vývesná tabuľa - obec Kokava nad Rimavicou
Vývesná tabuľa - obec Kokava nad Rimavicou

 

Umiestnenie vývesnej tabule o projekte LIFE – WATER and HEALTH

PDF - Vývesná tabula

Foto

Vývesná tabuľa - areál PRIF UK
Vývesná tabuľa - areál PRIF UK