Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podujatia

SEG prednáška - 13.12.2018 o 16:00

SEG Bratislava, Student Chapter a Katedra ložiskovej geológie

Vás srdečne pozýva na vedecko-cestopisnú prednášku doc. Mgr. Petra Koděru, PhD. a Mgr. Alexandra Kubača, PhD., na tému: Bohatstvo Ánd: Po unikátnych ložiskách Čile a Argentíny, ktorá sa uskutoční dňa 13. 12. 2018 o 16:00 v miestnosti G-427 (seminárna miestnosť Katedry ložiskovej geológie). Pozvite prosím aj svojich spolužiakov, priateľov a známych. Želám vám pekný deň!

 

Prezident SEG Bratislava, Student Chapter

SEG prednáška - 28.11.2018 o 16:00

SEG Bratislava, Student Chapter a Ktedra ložiskovej geológie

Vás srdečne pozýva na zaujímavú prednášku Mgr. Františka Bakosa, PhD., na tému: Financovanie geologického prieskumu na príklade vybraných projektov zo sveta a Slovenska, ktorá sa uskutoční dňa 28. 11. 2018 o 16:00 v miestnosti G-427 (seminárna miestnosť katedry ložiskovej geológie). Pozvite prosím aj svojich spolužiakov, priateľov a známych. Želám vám pekný deň!

 

Prezident SEG Bratislava, Student Chapter

2017/11/06 Seminár k 65. výročiu Katedry ložiskovej geológie

2017/11/06 Seminár k 65. výročiu Katedry ložiskovej geológie

2017/09/12-13 Prednášky o problematike ropných pieskov ako nekonvenčného zdroja ropy

2017/09/12-13 Prednášky o problematike ropných pieskov ako nekonvenčného zdroja ropy