Doktorandi

Yuqing Bai

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (4.dLGL, denný)