Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Tomáš Binčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (3.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Brachtýr

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (2.dLGL, denný)
Publikačná činnosť