Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Yuqing Bai

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (2.dLGL, denný)