Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Doktorandi

 

 

Mgr. Tomáš Binčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (2.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Brachtýr

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (1.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Sekula

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (4.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Peter Varga

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (4.dLGL, denný)
Publikačná činnosť