Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Tomáš Binčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (4.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Brachtýr

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (3.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Pavlína Radková

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (1.dLGL/x, externý)

Mgr. Matej Rybárik

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (1.dLGL, denný)