Zamestnanci

Vedúci katedry

MiestnosťKlapkae-mailPublikácie
prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.G-420495otilia.lintnerovauniba.sk >>tu<<

Zástupca vedúceho katedry

MiestnosťKlapkae-mailPublikácie
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.G-422270peter.uhlikuniba.sk >>tu<<

Emeritný profesor

MiestnosťKlapkae-mailPublikácie
prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.G-424275ivan.krausuniba.sk >>tu<<

Pedagogický a vedecký personál

MiestnosťKlapkae-mailPublikácie
Mgr. Marek Osacký, PhD.G-419274marek.osackyuniba.sk >>tu<<
Mgr. Jana Brčeková, PhD.G-421281jana.michnovauniba.sk >>tu<<
doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.G-423279peter.koderauniba.sk >>tu<<
doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.G-426 A277peter.sottnikuniba.sk >>tu<<

Sekretariát

MiestnosťKlapkae-mail
Renáta VongrejováG-425276prif.klguniba.sk 
Mgr. Lenka PechováG-425276prif.klguniba.sk