Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 495
Miestnosť
G-420
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Binčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (2.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Brachtýr

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (1.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Jánošík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 279
Miestnosť
G-423
Publikačná činnosť

Mgr. Alexander Kubač, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 276
Miestnosť
G-428

Mgr. Lenka Marková

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 276
Miestnosť
G-425

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 274
Miestnosť
G-419
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Sekula

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (4.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Šottník, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 277
Miestnosť
G-426
Publikačná činnosť