Zamestnanci

Vedúci katedry

MiestnosťKlapkaEmailPublikácie
Prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.G-420495lintnerova@fns.uniba.sk>>tu<<

 

 

Zástupca vedúceho katedry

MiestnosťKlapkaEmailPublikácie
Doc. Peter Uhlík, PhD.G-422270uhlik@fns.uniba.sk>>tu<<

Pedagogický a vedecký personál

MiestnosťKlapkaEmailPublikácie
Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.G-424275kraus@fns.uniba.sk>>tu<<
Mgr. Marek Osacký, PhD.G-419274marek.osacky@fns.uniba.sk>>tu<<
Mgr. Jana Brčeková, PhD.G-421281michnova@fns.uniba.sk>>tu<<
Doc. Peter Koděra, PhD.G-423279kodera@fns.uniba.sk>>tu<<
Mgr. Peter Šottník, PhD.G-426 A277sottnik@fns.uniba.sk>>tu<<
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.CH2-337269caplovicova@fns.uniba.sk>>tu<<

 

 

Sekretariát

MiestnosťKlapkaEmail
Renáta VongrejováG-425276gklg@fns.uniba.sk
Mgr. Lenka MarkováG-425276gklg@fns.uniba.sk

 

 

 

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 495
Miestnosť
G-420
Publikačná činnosť

Renáta Vongrejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 276
Miestnosť
G-425

Ing. Peter Varga

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (4.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 270
Miestnosť
G-422
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Šottník, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 277
Miestnosť
G-426
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Sekula

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (4.dLGL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 274
Miestnosť
G-419
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Marková

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.

Mgr. Alexander Kubač, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 276
Miestnosť
G-428

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 279
Miestnosť
G-423
Publikačná činnosť